Gazdaság

Rendkívüli emelést kaphatnak a kisnyugdíjasok, ha kérik

Nagy Borbála / 24.hu
Nagy Borbála / 24.hu

Az alacsony, 120 ezer forintot meg nem haladó nyugellátásoknál kérhető a méltányossági emelés – hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum. Mint írják, a KSH legfrissebb, 2023-as év eleji adatai alapján 423 ezer saját jogú nyugdíjasnak és ellátásban részesülőnek volt 120 ezer forintnál kevesebb a havi apanázsa. Hozzátesszük, majdnem kétharmaduk nő volt. Számuk egyébként évről évre csökken, mert generációváltás zajlik a nyugdíjas társadalmon belül – a keresetek és a valorizációs szorzók növekedése miatt az új nyugdíjak jellemzően magasabbak, mint a régebbiek. A kis nyugdíjú, feltehetően idősebb emberek közül pedig továbbra is többen halnak meg.

A méltányossági nyugdíjemelés egyébként havonta 3–8 ezer forintot jelenthet pluszban, és fontos, hogy beépül a nyugdíjba.

A Magyar Államkincstár tájékoztatója szerint az részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben (vagyis méltánoyssági emelésben), aki

  • nyugellátásban részesül, illetve az öregségi nyugdíjkorhatár fölötti személy,
  • megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjas,
  • özvegyi nyugdíjas, ha fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik, továbbá
  • árvaellátásban részesülő személy.

Kivételes nyugellátás-emelés akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 120 ezer forintot.

Nem engedélyezhető viszont kivételes nyugellátás-emelés annak, aki nem nyugellátásban részesül (pl.: megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában részesülők). Továbbá annak sem, aki

  • akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, vagy
  • aki tartós bentlakásos intézményben él,
  • aki otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve,
  • aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

A méltányossági emelést a „Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez” elnevezésű nyomtatványon lehet kérni. A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, illetőleg letölthető a Kincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról. A kérelemben meg kell jelölni a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (például egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemidíj-elmaradásról szóló igazolás).

A nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátásban (ideértve az árvaellátást is) részesülő személy esetén a Magyar Államkincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

Ha nemleges a döntés, ellene keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez a közléstől számított 30 napon belül.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik