Gazdaság

Nyugdíjak újraszámítása 2023-ban: egy esetben lehetséges

Varga Jennifer / 24.hu
Varga Jennifer / 24.hu
A közszolgálati jellegű jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasok számára jellemzően szünetel a nyugdíj. Ha a jogviszony megszűnésével újraindul a nyugdíj folyósítása, a nyugdíj összegét újra lehet-e számoltatni? – teszi fel kérdést friss bejegyzésében Farkas András nyugdíjszakértő. Kiderül, hogy az ellátás újraszámítását csak a korhatár előtti ellátásban részesülőknél lehetséges.

Újraszámítják-e 2023-ban a szünetelést követően ismét folyósítani kezdett nyugdíj összegét?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel.

Ez alól kivételt csak az az öt ágazat képez, amelyet a kormány külön mentesített e korlátozás alól (gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális szféra, köznevelés, szakképzés) – hívja fel a figyelmet a szakember a nyugdíjguru.hu portálon.

Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas

 • közalkalmazotti jogviszonyban,
 • egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
 • honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 • adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
 • politikai szolgálati jogviszonyban,
 • biztosi jogviszonyban,
 • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
 • bírói szolgálati viszonyban,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
 • ügyészségi szolgálati viszonyban,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
 • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Az érintett közszolga (ideértve tehát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozót is, illetve 2024. január 1-jétől a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozót is) a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül.

Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével

 • szolgálati időt már nem szerezhet és
 • a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe, vagyis
 • a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

Csak a korhatár előtti ellátásban részesülők kérhetik

2012. január 1. óta öregségi nyugdíjat – a Nők40 kivételével – csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet igénybe venni. 2012 előtt többféle okból, többféle jogcímen volt lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni. Ezek a korai nyugellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként kerültek tovább folyósításra az érintett személy nyugdíj-korhatárának eléréséig. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől az ellátás változatlan összegben öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra – írta korábbi bejegyzésében Molnárné Balogh Márta tb-szakértő, az adó.hu portálon.

 

A nyugdíjkorhatár betöltése előtti, a korhatár előtti ellátás melletti keresőtevékenységnek azonban igen nagy hatása lehet az öregségi nyugdíj összegére, mivel az az összeg ismételt megállapítására adhat lehetőséget. A korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel az érintett személy szolgálati időt szerez 2020. június 30-ig nyugdíjjárulék, 2020. július 1-jétől társadalombiztosítási járulék fizetése alapján.

 

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerez az ellátásban részesülő személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amely időponttól kezdve korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását.

2022. július 28 óta már nemcsak a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül, hanem időkorlát nélkül kérhető a nyugdíj összegének ismételt megállapítása,vagy ahogy még nevezni szokták, újraszámítása.

 

Ha az így számított nyugdíj összege magasabb, a jövőben ez kerül folyósításra, és a különbözet legfeljebb hat hónapra járó összegét is ki kell utalni.

Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint

 • egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe,
 • másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését.
Vagyis a nyugdíj csak kérelemre folyósítható újból, a nyugdíjhatóság hivatalból nem  kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását.

– írja Farkas András.

Az ismételten meginduló nyugdíjfolyósítás kezdő napja a jogviszony megszűnése hónapját követő hónap első napja.

A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a nyugdíja szüneteltetést megelőző összegének az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg.

A szüneteltetés megszűnésével azonban a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik