Gazdaság

Gyermeknevelés és nyugdíj: így számít be a gyes és a gyet

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu

A családtámogatási ellátások, azon belül is a családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás), a gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozást segítő ellátás – gyes, gyermeknevelési támogatás – gyet), és az anyasági támogatás valamint a nyugdíj kapcsolatáról írt az Adó.hu. Ezek közül az ellátások közül

  • a gyes és a gyet kapcsolatban van a nyugdíjjal,
  • a családi pótlék és az anyasági támogatás pedig nincs

– rögzítik.

Ezután már csak a gyessel és gyettel és a nyugdíjjal foglalkoznak.

A gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes) a szülő és a gyám jogosult, illetve meghatározott feltételek mellett a szülő helyett a nagyszülő. A gyes a gyermek három éves koráig vehető igénybe, illetve ikrek esetén annak az évnek a december 31. napjáig, amelyben az ikrek tankötelessé válnak. Ha ez eltérő időpont lenne az ikreknél, a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyes a gyermek tíz éves koráig folyósítható. A gyes összege azonos a szociális vetítési alap összegével (bruttó 28 500 forint), ikrek esetén ennek az ikrek számával megszorzott összegével.

  • A gyesből vonnak nyugdíjjárulékot, így ez az időtartam nyugdíjra jogosító szolgálati idő.
  • A nők40-es nyugdíjnál a gyes időtartama jogosultsági időt jelent, gyermeknevelési időként.
  • Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyes összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.

A gyakran főállású anyaságként megnevezett gyermeknevelési támogatás (gyet) a három vagy több gyermeket nevelő családok részére nyújt segítséget a gyes leteltét követő időszakban. Az ellátást az apa is igénybe veheti, ezért nem helytálló a „főállású anyaság” elnevezés – jegyzik meg. A gyermeknevelési támogatást az a szülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nyolcadik életévét azonban még nem. A gyermeknevelési támogatás összege szintén azonos a szociális vetítési alap összegével (bruttó 28 500 forint).

  • Az ellátás összegéből ugyancsak vonnak nyugdíjjárulékot, ezért a gyet időtartama is nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít.
  • A nők40-es nyugdíjnál is jogosultsági időt jelent, gyermeknevelési időként.
  • A gyetre is igaz, hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermeknevelési támogatás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőnek kedvezőbb.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik