Belföld

70 új keresztnevet fogadtak el tavaly, de a Szentistvánt, a Wednesday-t és a Rüntyit sem jegyezték be

Csóti Rebeka / 24.hu
Csóti Rebeka / 24.hu
469 kérelemről döntött 2023-ban a Nyelvtudományi Kutatóközpont. Általánosságban elmondható, az a célja a szülőknek, hogy minél egyedibb nevet válasszanak, sőt előfordul, hogy az adott nevet a kérelmező szeretné levédetni, hogy csak az ő gyereke viselje. Már 4570 névből lehet válogatni, ezek közül 2607 lánynév, és 1963 fiúnév. Bekerült az adható női nevek közé az Emilin, az Annarózsa és az Ájlá, a fiúkat pedig Pipónak és Nazirnak is lehet már keresztelni. Katamari és Dzsánszu viszont még mindig nem lehet a gyermek a szülők kívánsága ellenére.

A 2022-es rekord után tavaly csökkent a Nyelvtudományi Kutatóközponthoz beérkező keresztnévkérelmek száma, ugyanakkor az Utónévbizottság így sem unatkozott: 469 kérelemről döntöttek, az elfogadott nevek száma 70 volt, ebből 43 női és 27 férfinév, derül ki az intézmény által a 24.hu-nak megküldött válaszokból.

Dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs közölte, továbbra is a színes, egyedi névválasztás a jellemző, ugyanakkor 2023-ban annak ellenére, hogy jogszabály mondja ki, hogy nevet csak a magyar helyesírás szabályai szerint lehet bejegyezni, a kérelmek nagy része idegen helyesírással írt névre vonatkozott.

Ilyen volt a női nevek közül a Riley, az Aylin, a Fanny, a Sophia, a Wednesday, a Mayla, a Maya, a Myra, a Becky, a Rose, a Chloe és az Odette. Közülük például a Maya több esetben is előfordult. A férfiaknál a favorit a Noah és a Deniel: minden évben legalább 15-20-szor kérik ezeket a neveket, de volt, aki a Paul, Johann, Arthur, Hugo, Gerald nevet szerette volna anyakönyveztetni.

Nem ritka az sem, hogy mindenféle alakváltozattal többször próbálkoznak, így például a Kéti név elutasítása után megpróbálták a Katie, Kétie majd ismét a Kéti alakot kérni.

Hasonló a férfinevek között a William név, amely előfordult Williem, Viliem alakban is. Érdekes, hogy ezt a nevet évek óta mindenféle alakban próbálják bejegyeztetni. Gyakori az is, hogy valaki – sejtve, hogy a név írott alakjának a kiejtést kell követnie –, egyszerre több alakváltozatot is felsorol: például Corey, Korey, Korei, Kori, vagy Nino, Ninó, Níno, Nínó” – mutatott rá Raátz Judit.

A kettős keresztnevek 2023-ban is nagy slágernek számítottak. Közülük az angol Emilin (Emma + Lynn) és az Annarózsa bekerült az adható női nevek közé. De több egészen egyedi névalkotással is próbálkoztak a szülők, hiába. A teljesség igénye nélkül a következőkkel: Annalelle, Katamari, Pannilia, Learóza, Bodzaróza, Pannalina, Annamilla, Annarebeka, Larahella, Hannalia, Zararóza, Lizamária, Narabella.

Ancsa, Ili és Teca lehet a gyermek

A Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa egy évvel ezelőtt arról tájékoztatott, hogy a sorozatok miatt megugrott a török eredetű nevek népszerűsége. Ez a trend némileg alábbhagyott, de valamennyire megmaradt. Az elfogadott nevek között is találhatunk török neveket, ilyen az Ájlá női név, jelentése fénykoszorú, illetve a Nazir, Berk férfinevek. De akadt olyan török név is, amely amiatt nem kerülhetett föl a listára, mert uniszex név, ilyen a Dzsánszu és a Baran.

Meglehetősen színes a paletta, nem lehet kijelenteni, hogy egyféle nemzetiség neveit részesítenék előnyben a kérelmezők. A bejegyzésre javasolt női nevek között egyaránt megtalálhatunk angol (Emilin, Linell) és szláv (Girdiána, Dragana, Bojka) neveket. De anyakönyvezhetővé váltak japán (Kjókó, Kaori, Mei), koreai (Nabi), szanszkrit (Paldzom, Mádhuri) nevek is

– sorolta.

Raátz Judit megjegyezte, továbbra is kedveltek a már anyakönyvezhető nevek alakváltozatai, mint a Söván (Johanna), az Eleonor, Elora (Eleonóra), a Serina (Serin), a Zenda (Zena), a Zília (Zilia), a Lisza (Melissza) és a Dorita (Dóra). Többen kérnek becenévi alakot is, amelyeket szintén engedélyezett az Utónévbizottság: Ancsa, Ili, Teca.

2023-ban két egyéni névalkotás is zöld utat kapott, mivel az ilyen típusú nevek jellemzőek a magyar női nevek között. Adható név ma már a virágnévi eredetű Kikerics, illetve a madárnévi Lile alak. A szakember megemlített két írói névalkotást is, amelyeket szintén engedélyezett a bizottság: az egyik a Szmilla név, amelyet Peter Hoeg, dán író alkotott meg 1992-ben. A regényében szereplő szülők a grönlandi Miillaaraq névből alkották a Smillaaraq alakot, amelyhez fölhasználták a dán smile (mosolyogni) kifejezést. A másik irodalmi név a Zaira, amely megtalálható az olasz, francia nyelvterületeken. Zaira Voltaire egyik tragédiája főszereplőjének a neve. Az író a nevet az arabból kölcsönözte, tehát így a név arab eredetűnek tekinthető, jelentése: világító, villogó, virágzó.

Ami a férfineveket illeti, itt is találni angol (Klinton), szláv (Sztoján, Szvjatoszláv), arab (Saif) és skandináv (Szigurd) neveket. Irodalmi névalakok is megihlették a kérelmezőket, erre példa a Galahad, aki az Artúr-mondakör egyik ismert lovagja, és a Legolász, Tolkien A Gyűrűk Ura című regényének szereplője. Ezt a két nevet szintén engedélyezték.

Új jelenség, hogy nagyobb számban megjelentek a férfinevek között is a rövidült névalakok, mint a Náel (Nátánael), a Pipó (Filippo), a Dárisz (Dáriusz), a Korbin (Korbinián), a Tiágó (Szantiágó) és a Gábris (Gábor). Ezek is adhatók a jövőben a gyerekeknek.

Az elmúlt évben megnőtt továbbá azon kérelmek száma is, amikor valaki magának kért egy új nevet, illetve meglévő becenevét szerette volna hivatalossá tenni. Az ilyen típusú beadványok az összkérelmek közel 10 százalékát tették ki.

A legkirívóbb kérelmek

Raátz Judit állítása szerint furcsa kérelmekből sem volt hiány 2023-ban.

A női nevek között előfordultak mesealakoktól kölcsönzött nevek, mint a Lolka vagy a Röneszmé, és túlságosan becéző alakok egyaránt: Rüntyi, Zuri, Eni, Bimbi, Böbi, Kari, Nia.

A férfinevek között kitalált, egyedi neveket (Csillám, Csillagom, Csillagfény), két név összevonásából alkotottat, mint a Zoján (Zoltán + János) és mesefigura nevét (Pumba) egyaránt felfedezni.

Volt, aki a Szentistván nevet kívánta a gyerekének adni azért, hogy mindig emlékezzen az államalapítóra. Előfordult a Jézus és a Lucifer nevek kérelme is. A becenévi alakokat továbbra is előszeretettel próbálják bejegyeztetni a szülők, sikertelenül: Beni, Dani, Nonó, Sani, Sanca, Jani, Zola, Ari.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa elmondta, vannak olyan favorit keresztnevek, amelyek időről időre visszatérnek, ha elutasításra kerülnek. Nőknél ilyen a Maya, a Fanny, az Éden vagy a Röneszmé, a férfiaknál pedig szintén az Éden, valamint a Noah és a Deniel.

Nem teljesen reménytelen próbálkozások ezek, ugyanis Raátz Judit közlése szerint vannak olyan nevek is, melyek egy idő után esetleg elterjedtek lesznek, és ilyenkor az Utónévbizottság is zöld utat ad azoknak, illetve olyan esetekkel is találkozni, amikor a kérelmező összegyűjt hiteles adatokat a névről, és így bejegyezhetővé válik egy-egy alak. Ilyen volt tavaly a Pipó férfinév, illetve a női Sosána.

A szakember szerint olyannal nem találkoztak, hogy valaki a ritka vezetéknevét szeretné keresztnévként bejegyeztetni, de olyannal annál inkább, hogy valaki más családnevet kíván utónévként anyakönyveztetni. Ilyen például a Mortimer, a Kóczián és az Ódri.

Rámennek a ritkaságra a szülők

Raátz Judit szerint általánosságban továbbra is elmondható, az a célja a szülőknek, hogy minél egyedibb nevet válasszanak. Sőt, néha előfordul, hogy az adott nevet a kérelmező szeretné levédetni, hogy egyedül az ő gyereke viselje.

Érdekességként említette, hogy a lányoknál a körülbelül 1500-féle névből majdnem 600 olyan név van, amit csak egyetlen kislány kapott 2022-ben (a 2023-as adatok még nem állnak rendelkezésre). A férfinevek esetében pedig megközelítőleg 1200 névféleségről beszélhetünk, és ennek a fele, azaz több mint 600 név csak egyszer fordult elő. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az adatokban benne vannak az itt született külföldi gyerekek nevei is.

A szakember reményét fejezte ki, hogy a szülők a hagyományosabb, ma már ritkának számító, régebbi neveket is nagyobb számban választják majd. Ez egy lassú folyamat szerinte, de vannak biztató jelek, hiszen 2022-ben félszáz Júlia nevű újszülött volt, és közel 50 kislány kapta a Mária nevet, míg a fiúknál tavalyelőtt az István nevet több mint 300-nál, a József és János nevet 200-nál többen kapták.

A névkérelmezést illetően 2024-ben egy kis csökkenést lát reálisnak, hiszen már 4570 névből lehet válogatni, melyek közül 2607 lánynév, és 1963 fiúnév.

Történt némi változás az elbírálásban

Ha valaki mégis úgy érzi, hogy a választható nevek közül nem talál megfelelőt a gyermekének, és valami újat szeretne javasolni, akkor az eddigiekhez képest néhány új követelményre is figyelnie kell. Raátz Judit felhívta rá a figyelmet, hogy az előző évek tapasztalatai alapján az általuk megfogalmazott alapelveket 2023-ban pontosították, illetve kiegészítették pár aprósággal. Példaként említette

  • az ősi magyar neveket, ahol „a nevek esetében nem mindig a mai betűk szerinti hangzás szerint javasoljuk a bejegyzést, hanem a hangtörténeti alapon biztos vagy valószínűsíthető olvasat szerint.”
  • Az ötletszerűen megalkotott kettős női neveket, melyek bejegyzését akkor javasolják, „ha a kért alak elterjedt a mai nemzetközi névanyagban, illetve hangzása és írásmódja alapján beleillik a magyar névanyagba (pl. Elizabella, Hannaléna, Miabella). Az olyan összetett női neveket, amelyek egyik tagja magyar névalkotás eredménye, abban az esetben javasolják bejegyzésre, ha az egyik tagja az Anna vagy Hanna, illetve, ha bizonyítható a névalak korábbi megléte a magyar névrendszerben.”
  • A már meglévő nevek más helyesírással való bejegyzésének lehetőségénél pedig annyi változott, hogy „ha egy már anyakönyvezett név bejegyzését kérik más helyesírással, akkor a már bejegyezhető, idegen eredetű név újabb írásváltozatát akkor javasolják, ha a névalak más nyelvekben is több alakváltozatban létezik (Annabel – Annabell, Hanna – Hanne, Izabel – Izabell), illetve ha a kért bejegyzési forma megfelel a magyar kiejtésnek, illetve az alakváltozat bizonyíthatóan levezethető egy alapnévből (Bora – Bóra, Milla – Mila, Heni – Henni).”

A 2023-as év újdonságaként említette meg, hogy amikor valaki családnevet változtat, és a hatóság nem tud dönteni a jogszabályok alapján, abban az esetben is a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak kell szakértői véleményt kiadnia a családnév bejegyezhetőségéről.

Raátz Judit végül kiemelte azt is, hogy a vonatkozó jogszabályban pontosan szerepel már a külföldi szülők gyerekeinek névválasztása, illetve az, hogy az adott név létezését is bizonyos esetekben igazolni kell. Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény így rendelkezik: „Ha valamelyik szülő nem magyar állampolgár, vagy ha több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, az anyakönyvvezető a szülők kérelmére a gyermek családi nevét, illetve utónevét az anyakönyvbe az érintett külföldi jog szerint irányadó szabályok szerint is bejegyezheti. A szülők igazolják azt a tényt, hogy az általuk megjelölt családi, illetve utónév e külföldi jognak megfelel. Nem kell igazolni a kért utónév anyakönyvezhetőségét, ha az anyakönyvvezetőnek hivatalos tudomása van arról, hogy az adott külföldi országban bármilyen utónév anyakönyvezhető.”

A 2022-ben elfogadott keresztnevekről alábbi cikkünkben számoltunk be:

Kapcsolódó
2022 friss keresztnevei: új divathullám indult, de Kolbász és Marimária továbbra sem lehet a gyerek
Egyre gyakoribbak a kettős női nevek, és új jelenség, hogy felnőttek szeretnének olyan nevet felvenni, ami nincs az adható keresztnevek között.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik