Belföld

Módosul a trafikok engedélyezése, ellenőrzése

Bruzák Noémi / MTI
Bruzák Noémi / MTI
A Magyar Közlönyben jelent meg a koncessziós hatóság elnökének rendelete.

Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke módosította a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés szabályairól szóló korábbi rendeletet.

A jövőben a dohány-kiskereskedők mellett a dohánytermék-nagykereskedőket, a dohány-kiskereskedelmi ellátókat is az új szabályok szerint ellenőrzi a hatóság.

Az engedélyezési eljáráshoz mostantól a kérelemben csatolni kell:

  • a) a koncessziós szerződést;
  • b) a dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot (különösen bérleti szerződést vagy annak kivonatát, tulajdoni lapot) vagy használati jogot engedő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;
  • c) a dohánybolt vagy elkülönített hely legalább kézzel rajzolt alaprajzát;
  • d) az engedélyezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot;
  • e) gazdasági társaság esetén a létesítő okiratot;
  • f) az állami adó- és vámhatóság – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását.

A NAV-nak azt kell igazolnia, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 évben a kérelmezővel szemben az állami adó- és vámhatóság végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó vámigazgatási- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mulasztási bírságot nem szabott ki. A kérelmezőnek nem lehet 30 napon túli lejáratú, az állami adó- és vámhatóság által behajtandó köztartozása vagy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott adótartozása.

A kérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebb igazolás kell a székhely, lakóhely szerint illetékes települési önkormányzattól is arról, hogy az előző 5 évben a kérelmezővel szemben végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó mértékű adóbírságot vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot nem szabtak ki.

A trafikokra vonatkozó szabályok

Az új rendelet szerint a dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha

a dohánybolt bejárata más üzlet üzlethelyiségébe való belépés nélkül kültérről, szabad ég alól közelíthető meg.

A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja, ha az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott.

Főszabályként új dohányboltot nem lehet nyitni, működtetni már működő dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül, de ezt felülírhatja néhány kivétel. Így például az,

  • ha a régebbi dohányboltosok teljes bizonyító erejű magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárulnak ehhez,
  • a dohánybolt a működési helyét ideiglenes jelleggel kényszerül megváltoztatni,
  • az ideiglenes kiköltözés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, azt indokolt esetben, alkalmanként legfeljebb 6 hónappal lehet meghosszabbítani.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése a kiskereskedőnek a koncessziós jogosultság időtartama alatt összesen legfeljebb 6 hónapra engedélyezhető. A szüneteltetés a koncessziós szerződés időtartamát nem hosszabbítja meg, nem mentesít a koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól.

Az új szabály részletezi a hatósági ellenőrzés típusait, módját, például azt is, hogy a dohánytermék-nagykereskedők kivételével, próbavásárlást miként végezhetnek. A rendelet vasárnap lép hatályba.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik