Belföld

Sárvíz Közkincs Kerekasztal: működési pályázat nélkül is folytatják

A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás meghívására közel harminc fő érkezett a Sárvíz Közkincs Kerekasztal 2012. évi őszi szakmai tanácskozására.

Helyszínül a sárkeresztúri Bella István Művelődési Házat választották a szervezők. A ház a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kezelt Új Magyarország vidékfejlesztési program integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására kiírt Európai Uniós pályázatnak köszönhetően újult meg, így méltán büszke rá a település, akár csak a megyei többi önkormányzata.

Elsőként a házigazda önkormányzat nevében Csutiné Turi Ibolya polgármester öszöntötte a megjelenteket, aki egy rövid képes összeállítást vetített le, melyben bemutatta a település kulturális tevékenységét. Megismerhettük a ház művelődésszervezőjét, Kovács Györgynét, valamint fiatal kollégáját, Polányi Zsanettet, akit a pályázat eredményeként szervezőként foglalkoztatnak a házban.

A kis bemutatóban képet kaphattunk arról, hogy kik “lakják” a házat, kik azok a szervezetek, melyek heti rendszerességgel igénybe veszik a ház szolgáltatásait. A település kultúrájához azonban nem csak a házon belüli események tartoznak, így megismerhettük azokat a rendezvényeiket is, melyek a teljes település lakosságát igyekeznek megszólítani.

Mivel Sárkeresztúron a lakosság jelentős rész roma származású, különös nagy figyelmet kell fordítaniuk a gyermekekre és a fiatalokra. A Fejér Megyei Művelődési Központ ebben igyekszik és igyekezett segítségükre lenni, így a legutóbbi tájoltató pályázatuk keretében gyermekjátszó táncházat vittek a településre.

A településen 25 éve működik nyugdíjasklub, akik az időskorúakra oly jellemző lelkesedéssel és szorgalommal vesznek részt a település közéletében.

Ahogy a klubelnök felszólalásából megtudtuk, szeretnék, ha sokkal nagyobb figyelmet kapnának a településen zajló események, így nem belterjesek lennének ezek a rendezvények, hanem jönnének a szomszédos falvakból is. Intézményünk megpróbál ebben közvetítő szerepet vállalni a Fejér Megyei Hírlap és a kistérség között.

A délután meglepetése Ortner Alíz közművelődési referens előadása volt. Előadása világos volt, logikus és nem száraz elméleti, hanem a mindennapi élet gyakorlati példáival, esettanulmányaival fűszerezett frappáns bemutató.

Elődje, Vajda Viktória fiatal kolléganőnk a szabadegyházi művelődési házban kapott állást. Viktória közreműködésével és a közkincs pályázat támogatása mellett született meg a Sárvíz Kistérség Kulturális Koncepciója.

Ortner Alíz előadásában először ismertette azokat az eredményeket, melyek a koncepció 3 éves cselekvési tervében célként határoztak meg. Jelenleg a terv második évében járnak.

Az első évben nagy hangsúlyt fektettek a közös kistérségi projektek létrehozására, melynek alapját képezik a települési kapcsolatok. Pozitívumként emelte ki, hogy azóta is több új települési kapcsolattal rendelkezik a kistérség, de probléma továbbra is, hogy egyes települések még mindig csak saját berkeiken belül érvényesítik programjaikat.

Jelenleg azon fáradoznak, hogy a működést stabilizálják, és ehhez forrásokat találjanak, hogy biztosítsák a fenntarthatóságot. Működési pályázat hiányában megnehezült a feladatuk, hiszen nem a fejlesztésekre tudnak koncentrálni, hanem bizonyos esetekben a megélhetésre, a mindennapi működésre.

A referens minden esetben a programok komplexitását és az együttműködéseket hangsúlyozta, melyeket településeken belül is érvényesíteni kell. Ehhez nyitott településvezetők kellenek és aktív közösségi önkéntes munka.

A kistérség valamennyi településén gondot jelent a fiatalok közösségbe való összefogása és a közösségek megtartása. Néha az első kudarc után, de néha ok nélkül feladják a fiatalok a közös együttlét örömeit.

Egyre valószínűbb, hogy a Fejér Megyei Művelődési Központnak is úgy kell programokat generálnia, hogy azok projekt szelleműek legyenek, tehát egy adott cél elérése szolgáljanak a településen, de mégis benne legyen a folytatás lehetősége. Meg kell találni azokat a pontokat, amiben a fiatalok meglátják a lehetőséget, és ő maguk akarják szélesíteni a csoportot, a közösséget. Engedni kell őket, és főleg hagyni, hogy kezdeményezők legyenek még akkor is, ha a “bukás” veszélye benne rejlik. És ha nem sikerült “ez”, akkor hadd próbálkozzanak “azzal”.

Ortner Alíz megítélése szerint jó irányt vettek a kistérség településeinek együttműködésén alapuló kezdeményezések. Elkészült a kistérségi értékleltár, mely a kulturális turizmus fejlődését is eredményezheti a jövőben, de ehhez még nagyobb összefogás szükséges.

Konkrét példaként említette a kistelepülési rendezvények összehangolásának fontosságát.

Arany Réka Sárszentágota IKSZT-jének képviseletében tartott előadást. Kolléganőnk 2012. február 1-je óta dolgozik a településen művelődésszervezőként. A képes beszámolóban megismerhettük a települési művelődési ház mindennapjait. Működésük alapja az iskolával és az óvodával való szoros együttműködés.

Terveik között szerepel további klubok, szervezetek létrehozása, a termek megszépítése, kulturális programok szervezése.

Székely Gabriella most a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus munkatársa, korábban az intézmény (MMIKL) regionális kulturális irodájának vezetője volt, és mindig nagy figyelemmel, odaadással segítette a kerekasztalok működését. Még mindig örömmel vesz részt ezeken az egyeztetéseken, ahol elmélet és gyakorlat találkozik.

A megbeszélésen a jogszabályi változások közül azokat emelte ki, amelyek közvetlenül érintik a településeket, és a civil szervezeteket.

A rendezvényen jelen volt Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója, aki a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma kurátoraként hívta fel a jelenlévők figyelmét a pályázati lehetőségekre. Kitért azokra a tipikus hibákra, amelyeket a pályázók rendszeresen vétenek, és ami miatt több százezer forintoktól esnek el.

Intézményvezetőként felajánlotta segítségét, hogy a programok szakmai összeállításánál kereshetik az intézmény kollégáit, sőt ezzel a programok azonosságát is kiszűrhetik a jövőben a megyében, mert – véleménye szerint – az sem jó út, ha minden hétvégén, minden településen népdalköri találkozó zajlik. Ezeket szükséges összehangolni. Székely Gabriella tájékoztatójához csatlakozva felhívta a figyelmet, hogy a ?kulturális törvényünk? 1997. évi CXL módosításai között ott találjuk, hogy a 10 ezer fő alatti településeken a kormányzat szorgalmazza az összevont, integrált intézmények létrehozását, mely – véleménye szerint – ugyanannyi lehetőséget és ugyanannyi veszélyt is rejt magában. A lehetőségek kihasználása a település vezetőinek a feladata, de fontos, hogy a közösségek mellettük álljanak, és meglátásaikkal segítsék őket.

A kellemes délután végén, mielőtt a résztvevők megtekinthették a felújított ház tereit, megismerhették szolgáltatásait, a kerekasztal résztvevői hozzászóltak az elhangzottakhoz, kérdéseket tettek fel az előadóknak. Így tudtuk meg, hogy mi a helyzet mostanában az Abai Pávakör és Citerazenekarral, és hogyan ünnepeltek a 25 éves sárkersztúri nyugdíjas klub tagjai.

Többször előkerült a pályázatok megírásának kérdése. Ki és hogyan, hol és mikor?

A Fejér Megyei Művelődési Központ ígéretet tett arra, hogy a megyében pályázatírói tréning napokat fog szervezni és ezzel segíti a nyugdíjas szervezetek munkáját.

A Sárvíz Közkincs Kerekasztal eredményei nem egyedülállóak a megyében. Több kistérségben tapasztaljuk az összefogást, az együttműködésen alapuló sikeres pályázatok megvalósulását. Amit azonban Sárszentágotán tapasztaltunk, azt nem nélkülözheti egy pályázat, egy települési közösség sem. Ez pedig annak a ténynek a felismerése, hogy tényleg nem minden a pénz. Többet ér egy emberi gesztus, egy jó ötlet elfogadása, egy nyitott ajtó, egy kedves mosoly – munkaidő után is.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik