Belföld

Ellenőrizd le a történelem érettségit! Ime a megoldások!

A reformkor, a kiegyezés, a magyarországi kisebbségek helyzete és IV. Béla uralkodása is témakör középszinten.

Az eduline.hu úgy tudja, hogy az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc, a trianoni döntés, Mária Terézia, valamint a Rákosi- és a Kádár-korszak is szerepel az idei középszintű történelem érettségi első, rövid feladatokat tartalmazó részében. Vannak olyan kérdések, amelyekre a Rákosi- és a Kádár-korszak viccei, valamint korabeli plakátok alapján kell válaszolni.

Íme a feladatlapok megoldásai! Katt!

Történelemből középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven, emelt szinten angol, francia, horvát, német, spanyol, szerb és szlovák nyelven is tesznek érettségi vizsgát – közölte az oktatási államtitkárság.

A középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart, és két feladatsorból áll, az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, valamint a szöveges (kifejtendő) feladatok megoldásából.  A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Az írásbeli feladatsort 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat mintegy felét a XIX. és a XX. század történelme adja.

A történelem emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces. Két feladatsorból áll: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, és szöveges – kifejtendő – feladatokból.

A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, majd a dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a II. feladatlapot. Az írásbeli feladatsort itt is 60 százalékban a magyar, 40 százalékban az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják.

Az összes feladat mintegy felét a XIX. és XX. század történelme adja. Vizsgázónként közép- és emelt szinten is szükséges segédeszköz a középiskolai történelmi atlasz, erről a vizsgázó gondoskodik, továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény ad.

2010-ben a magyar történelemhez tartozó kifejtős kérdések a Hunyadi-kor hadjárataira, a kiegyezés utáni idők gazdasági fejlődéséra, a honfoglalás kor társadalmi viszonyaira, az 1849-es tavaszi hadjárat politikai következményeire, az ellenforradalmi rendszer 20-as évek eleji belpolitikai konszolidációjára és a rendszerváltásra vonatkoztak. (Ezek közül kettőt kellett kidolgozniuk a maturálóknak.) Az egyetemes történelem tételek között többek között az ókori Görögország hitvilága, és a 20. századi női szerepének és divatjának változása szerepelt.

Tavaly a feladatspaletta a gótikus építészettől a nemzetiszocialista államig, a Mátyás-kortól a Kádár-korig, és a rendszerváltásig terjedt. A feladat típusát tekintve is egészen különbözőek a kérdések, fényképes, térképes példák éppúgy szerepelnek, mint táblázatos vagy egyéb források feldolgozására épülők.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik