Belföld

Minden tizedik gyerek vitt már fegyvert iskolába

Egyre fiatalabban kezdik a „bűnözést”, mégsem javasolják a szakemberek a büntethetőségi korhatár csökkentését. A legtöbb erőszakos cselekedet az általános iskolákban fordul elő. Az igazán súlyos esetek száma nem változik.

A hivatalos rendőrségi és bírósági statisztikák szerint a fiatalkorú bűnelkövetők száma az utóbbi években nagyjából húsz százalékkal megnőtt. 1999-től 2003-ig évente nagyjából tíz-tizenegyezer ismert eset volt, 2004-ben és 2005-ben már több mint 12 ezer, és azóta – kutatás híján csak sejthető – ez a szám valószínűleg tovább nőtt. (1997 előtt egyébként 13-14 ezer fiatalkorú bűnelkövetőt regisztráltak.) A szakemberek többször felhívták a figyelmet arra, hogy ezek a számok csak a kiderült eseteket mutatják. A médiában rendre feltűnő tanár- és diákverések, zsarolások, lopások miatt ugyanakkor szintén úgy érezhetjük, hogy egyre erőszakosabbak a diákok. Biztosat ez idáig nem lehetett tudni, ezért is hiánypótló az a nemzetközi felmérés, amelyet az Országos Kriminológiai Intézetben ismertettek kedden a szakértők.

A nemzetközi összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a magyar gyermekek a deviancia középmezőnyében helyezkednek el. Arányaiban többen követnek el zseblopást, viszont kevesebben bolti lopást a nyugat-európai országokkal összehasonlítva. Az alkoholfogyasztás a magyar diákok között is a leggyakoribb deviancia, azonban kevésbé gyakori, mint a nyugat-európai fiatalok körében.

Leginkább a vandalizmus jellemző

A 30 országra kiterjedő kutatás magyar vonatkozásait tárgyaló Látens fiatalkori devianciák című kötet a 7–9. osztályosok – statisztikákba nem kerülő – devianciáit vizsgálta. A kutatás vezetője összegzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalkori erőszak nem új keletű dolog, a mai fiatalok e tekintetben nem különböznek a 30–40 évvel ezelőtti kortársaiktól. Kerezsi Klára ugyanakkor hozzátette, hogy csak az iskolába járókat tudták vizsgálni, az igazi problémát jelentő iskolakerülő 13-15 évesekről továbbra sincsenek adataik.

Az élet normális velejárójának tekintik az erőszakot

Az élet normális velejárójának tekintik az erőszakot

Az erőszakos bűnözés kutatásával foglalkozó Győry Csaba kiemelte, hogy az igazán súlyos bűncselekmények aránya – évi egy-két ilyen eset van – nem nőtt az utóbbi években. Feltűnően magas volt viszont a szándékos rongálás, a vandalizmus, a megkérdezettek több mint 14 százaléka követett el már ilyet. Hasonlóan magas, több mint tízszázalékos a fegyvert (bot, kés, lánc) magukkal hordók aránya. Ez azt jelenti, hogy minden tizedik diák vitt már magával az iskolába, szórakozóhelyre ilyen fegyvert. A válaszolók közel ötöde vett már részt csoportos verekedésben, de súlyosabb sérüléssel járó testi sértést „csak” százból egy gyerek vallott be.

A büntethetőségi kor leszállítása nem megoldás

Valamennyi cselekménynél a „belépési kor” egyre lejjebb tolódik, nagyjából 12 évesen követik el a diákok az első ilyen típusú normaszegést. Bár a fiúk még mindig megelőzik e téren a lányokat, de ez utóbbiak egyre inkább „beérik” őket, különösen a vandalizmusban. Mindebből azonban nem következik, hogy azoknak van igazuk, akik leszállítanák a büntetőjogi felelősség jelenleg 14 éves korhatárát.

Győry Csaba – egyébként a pedagógusok, pszichológusok véleményét megerősítve – kijelentette, hogy nem ez a járható út. Inkább a bűnmegelőzési programokat kell szerinte átszabni: egyrészt a fiatalabb korosztályokra is koncentrálni kell, másrészt sokkal nagyobb szerepet kell szánni azoknak a bűnmegelőzési programoknak, ahol nagyobb szerep jut a kortárs csoportnak, az iskolának.

Erőszakos általános

Győry aggasztónak nevezte, hogy az erőszak elfogadottsága a fiatalok körében meglehetősen magas, sokan az élet normális velejárójának tekintik. A fiatalok több mint egyötöde úgy látja, hogy az erőszak valamiféle szórakozás is egyben, és unalmasabb lenne az élet anélkül. Mivel megnő az erőszakot általában elfogadó kortárs csoport befolyásoló szerepe a fiatalok szocializációs folyamatában, a csoportba kerülők nagyobb eséllyel lesznek elfogadóbbak az erőszakkal szemben.

Az adatok szerint a legtöbb deviancia az általános iskolákban fordul elő. A kutatók ezt arra vezetik vissza, hogy a bukott diákok kriminalitása rendkívül magas, az összes általános iskolában előforduló erőszak 83 százalékát a túlkorosok követik el.

14 évesen próbálják ki a drogot

A fiatalok drog- és alkoholfogyasztási szokásait vizsgáló Bolyky Orsolya azt emelte ki, hogy a vizsgált szakiskolások közül minden ötödik válaszolta, már fogyasztott kábítószert, gimnáziumban és szakközépiskolában a drogot kipróbálók aránya 11-12 százalék volt. Az viszont nem jellemző, hogy a fiatalok ebben a korban rászoknának a kábítószerre és ennek érdekében követnének el más bűncselekményeket.

A vandalizmus a leggyakoribb

A vandalizmus a leggyakoribb

Az első kábítószer-fogyasztás időpontja szintén korábbra tolódott, és már 14 éves korukban kipróbálják a partidrogokat (marihuánát, speedet, ecstasyt). Jellemezően 15-16 éves korukban nyúlnak a keményebb szerekhez. A drogfogyasztók baráti társasága főleg az idősebbekből kerül ki, a nem fogyasztók inkább a saját korosztályukkal barátkoznak.

A pedagógusok semmiről nem tudnak

A felmérés szerint a sport valószínűleg erős visszatartó erőt jelent a kábítószer-fogyasztásban. A kemény drogokat használók felénél a szülők külön éltek, a nem fogyasztóknál ez az arány 20-22 százalék volt. A kutatók sokkal veszélyesebbnek tartják ugyanakkor az alkohol problémáját, hiszen a drogot a vizsgált korosztály kevesebb mint tíz százaléka, az alkoholt közel nyolcvan százaléka próbálta ki.

A felmérésből az is kiderült, hogy a problémákról a pedagógusok hét százaléka szerzett tudomást, vagyis a pedagógusok számára a legritkább esetben derülnek ki az ügyek. Általában a szülő, a szomszéd, a rendőrség szerez róla tudomást. Azokban az esetekben, amelyekre fény derül, általában nem kapnak büntetést a gyermekek.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik