Belföld

Ötmillió forintos bírságot szabott ki a Magyar Postára a Hírközlési Felügyelet

A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatalának debreceni irodája ötmillió forintos bírsággal sújtja a Magyar Posta Rt-t, mivel a társaság egyetemes postai szolgáltatóként nem tesz eleget a hírközlési törvény előírásának.

A Magyar Posta Rt. a nem ajánlott küldeményekként továbbított leveleken, számlaleveleken folyamatosan nem tüntet fel dátumbélyegzőt. A posta ezt a mulasztást már korábban elismerte, de mindeddig nem változtatott jogszabályba ütköző gyakorlatán. A HIF debreceni irodájának határozatára hivatalból indított piac felügyeleti eljárásban került sor.

A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatalának július 22-én meghozott határozatában kifejti, hogy a Magyar Posta sem a hírközlési törvénynek, sem a postai szolgáltatások ellátásáról szóló kormányrendeletnek, sem a Magyar Posta Üzletszabályzatában foglaltaknak nem tesz eleget „a nem könyvelt levélküldemények” továbbításakor. Az előírások szerint a postai szolgáltatónak a küldemények feldolgozását – a szolgáltató azonosítására alkalmas- időbélyegzővel kell ellátnia. Az ötmillió forintos bírság kiszabását 2002. szeptemberében már megelőzte egy határozat, amely a Magyar Postát 2003. március 31.-ig kötelezte a szolgáltató azonosítására alkalmas dátumbélyegző jogszerű használatára. A Magyar Posta a jogsértést továbbra sem szüntette meg, ám a hatóságnak írott levelében elismerte azt.

A HIF Hírközlési Területi Hivatalának határozata a fogyasztóvédelmi szempontokat a következőképpen indokolja „A szolgáltató a hatályos jogszabályoktól, nemzetközi szerződésektől, szerződési feltételektől eltérő magatartásával az igénybevevők részéről jogos panaszra adhat okot, amikor pl. a számla tartalmú levelek a befizetési határnapon túl érkeznek meg a címzetthez. A címzett reklamálásakor olyan választ kaphat, hogy a számlázás időben történt, a követelés jogszerű, a küldeményt a feladó időben átadta a postának, postán történő felszólalás szintén eredménytelen lehet, mivel küldeményen sem a postai szolgáltatónak, sem a teljesítés megkezdésének nyoma nincs, a postai feldolgozás igazolása hiányzik. A címzettek részéről jogos elvárás, hogy a szolgáltatót azonosítani tudják, küldemények kezeléséről és annak időpontjáról postai dátumnyomatok alapján a megfelelő tájékoztatást, jogorvoslatot megkapják.„

Ajánlott videó

Olvasói sztorik