Belföld

Folyton változunk – ahogy az idő múlik?

Harmincéves korra végleg kialakul az érett személyiség? Vagy fő vonásaink folyamatosan alakulnak, és leszünk mind kedvesebbek, lelkiismeretesebbek, netán hisztisebbek?

A Big Five

 

Extroverzió (hatalom, magabiztosság, szociális alkalmazkodóképesség)
Barátságosság (szeretet, együttműködés, konformitás, kellemesség)
Lelkiismeretesség (felelősségérzet, munka, teljesítményigény, akarat)
Emocionalitás (neuroticizmus, érzelmi kontroll)
Intellektus (nyitottság a tapasztalatokra, kutató intellektus, kultúra)  

A legalapvetőbbnek tekinthető emberi vonásokat, a “szupervonásokat” a “nagy ötökként” (Big Five) tartja számon a pszichológia. Az elmélet szerint az alapvető személyiségvonások egymástól független dimenziók, amelyek nem redukálhatók további független tulajdonságokra, és amelyek mentén minden ember besorolható, attól függően, mennyire jellemző rá a tulajdonság (McCrae és Costa 1996).

Változnak a fő személyiségjegyek 30 éves kor után?

A személyiségpszichológia egyik alapkérdése, hogy a fő vonások biológiailag, illetve genetikailag determináltak, vagy az életkorral és a különböző környezeti hatásokkal változnak, módosulnak. Egyes elméletek azt feltételezik, hogy az érett személyiség kialakul harmincéves korra, azután már alig vagy csak csekély mértékben változik. Más elméletek szerint a társadalmi szerepeknek köszönhetően, amelyek közül kiemelkedik a munka, a házasság vagy kapcsolatok, illetve a gyerekvállalás, az emberek harmincéves koruk után is jelentősen formálódnak.

Az öt fő vonás közül a munka elsősorban a lelkiismeretességen változtat, a gyerekvállalás pedig a barátságosságon. Egyes feltételezések szerint az emberek a korral egyre higgadtabbakká válnak, érzelmeiket képesek kordában tartani, ezért csökken az emocionalitásuk, neuroticizmusuk szintje. Más teóriák azt vallják, hogy idősödve az emberek egyre kevésbé érdeklődnek az új információk, az új emberek iránt, ami nyitottságuk/intellektusuk és extroverziójuk csökkenését sejteti, ám egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a közeli ismerőseikkel való kapcsolataikra, ami a szeretet/barátságosság erősödését jelentheti.

 A kutatás módszertana

Az adatgyűjtés a világhálón zajlott, a kérdőívet összesen 132.515 ember töltötte ki, akiknek 54 százalékuk volt nő. A kérdőív a non-profit, reklámmentes outofservice.com nevű szájton volt olvasható, és számos csatornán keresztül elérhető: a Yahoo!- n például bekerült a hét ajánlatába, a keresők a personality test kulcsszóra az első között listázták, valamint kétféle banner segítségével is vonzották a résztvevőket.
Az egyik banner “Minden magadról – útmutató a személyiségedhez” címmel, a másik pedig “Találd meg a Csillagok Háborújából a rokonlelket” címmel csalogatta az önkénteseket. Jellemző, hogy az első banner alapján többségében nők, a második alapján többségében férfiak töltötték ki a kérdőívet. A kérdőív reprezentativitásával egyébként a kutatók megjegyezték, hogy a minta nem kevésbé reprezentatív, mint a többi pszichológiai kutatásé, amelyekre jellemzően egyetemisták, főiskolások jelentkeznek.
Az önkéntesek 44 állítást kaptak, amellyel egy 1-5-ig terjedő skálán érthettek vagy nem érthettek egyet. (1: egyáltalán nem értek egyet, 5: tökéletesen egyetértek).

Idővel lelkiismeretesebbek és kedvesebbek leszünk


Sanjay Srivastava, a kaliforniai Stanford University pszichológusa és kollégái 130 ezer önkéntes  személyiségváltozását vizsgálták. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy változnak-e a korral a fő vonások, illetve ez a módosulás hogyan függ össze a nemmel.


A Journal of Personality and Social Psychology című lap legfrissebb számában megjelent tanulmányuk szerint azt találták, hogy az öt fő vonásban 31 és 60 éves kor között változás tapasztalható. Néhol ez a változás jelentősebb, mint a 20 és 30 éves kor közötti átalakulás mértéke.

Lelkiismeretesség: A nők értékei e téren csekély mértékben magasabbak, mint a férfiakéi, és a korral mindkét nem felelősségérzete erősödik, igaz, egyre lassuló ütemben.

Barátságosság: A korral az emberek egyre barátságosabbak, sőt harmincas éveik után kedvességük jelentősebben növekszik, mint húszas éveikben. E vonásnál is magasabbak voltak a nők átlagértékei a férfiakéinál.


Kevesebb hiszti és több befeléfordulás

Emocionalitás: Ennél a személyiségjegynél a két nem között jelentős eltérések tapasztalhatók. A nőket húszas éveikben sokkal magasabb neuroticizmus jellemzi, mint a férfiakat, ám ahogy megtanulják kontrollálni érzelmeiket, úgy csökken fokozatosan emocionalitásuk, ám mindvégig a férfiak szintje felett marad. A férfiaknál viszont ez a vonás szignifikánsan nem változik a korral!

Intellektus, nyitottság: Ez a vonás a húszas években mindkét nemnél erősödik, harmincas éveiktől kezdve viszont csekély mértékben, de fokozatosan csökken. A kutatók azt találták, hogy a férfiaknál ez a visszaesés nagyobb mértékű, mint a húsz és harminc év közötti növekedés, a nőknél viszont körülbelül ugyanakkora. Az intellektus terén egyébként a férfiak pontszáma csekély mértékben, de magasabb, mint a nőké.

Extroverzió: Ez a vonás a nőkre inkább jellemző, mint a férfiakra. Ám míg a nőknél a korral fokozatosan csökkent, addig a férfiaknál csekély mértékben, de emelkedett.

Ajánlott videó

Egy friss hazai felmérés szerint az embereknek csupán a 12 százaléka készít végrendeletet. Arról nincs adat, hogy a népesség hány százalékának vannak érdemi ismeretei az öröklés szabályairól. Sándor Zsuzsa most felhívja a figyelmet néhány gyakori tévedésre.