Belföld

Már több mint 200 ezer kismama vár jövedelempótlékra

Egyelőre hiába folyamodnak a kismamák jövedelempótlék-igényükkel az államháztartási hivatalokhoz, azok első fokon elutasító határozatokat hoznak, mondván: nincs jogalapjuk a kérelmek teljesítéséhez – tudta meg a Népszabadság a Pénzügyminisztériumban.

A Somogy Megyei Bíróság néhány héttel ezelőtti – kismamáknak kedvező – jogerős döntése nyomán eddig több mint 200 ezer kérelem érkezett.

Megilleti-e a havi 6700 forintos “elmaradt” jövedelempótlék (és kamatai) azokat a kismamákat, akik – figyelemmel az elévülési időre is – 1998 tavasza és 2002. március 7. között gyesen voltak – ezt kell eldönteni azokban a legfelsőbb bírósági felülvizsgálati eljárásokban, amelyeket az Államháztartási Hivatal kezdeményezett. A Somogy Megyei Bíróság a közelmúltban három kismamának több évre visszamenően havi 6700 forint, az ítélet szerint a gyes mellett is járó jövedelempótló támogatás megfizetését ítélte meg. Ezt az összeget annak idején az anyák az 1996-os jogszabályváltozásra hivatkozva nem kapták meg, lévén, hogy korábban felvették az ennél nagyobb összegű, akkor bevezetett új gyest.

A pereskedő kismamák – és a bíróság – álláspontja szerint viszont 2002. március 7-ig érvényben volt az a rendelet, miszerint a gyesben részesülőket automatikusan havi 6700 forint jövedelempótlék illeti meg. A jogerős döntés ellen az államháztartási hivatal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A hivatal arra hivatkozik, hogy akik az új jogszabály hatálybalépésekor már gyesen voltak, választhattak, hogy továbbra is a régi szabályozás szerinti (egyébként kisebb), vagy már az új elbírálás alapján megállapított gyest kérik-e. Az ÁHT szerint azokat – így a perben érintett kismamákat –, akik az új jogszabályok adta lehetőséget választották, nem illeti meg a havi 6700 forint jövedelempótlék.

A felülvizsgálati kérelemben az Államháztartási Hivatal egyebek mellett azzal is érvelt, hogy a Somogy Megyei Bíróság nem állapíthatta volna meg a hátralékos gyes összegét, legfeljebb hatályon kívül helyezés mellett új eljárásra utasíthatta volna az Államháztartási Hivatalt.

Noha Magyarországon nincs precedensjog, a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott döntése minden bizonnyal kihatással lesz azokra, akik a Somogy Megyei Bíróság döntése nyomán kérelmekkel fordultak a területileg illetékes államháztartási hivatalokhoz. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a jogerős ítéletet követően több mint 200 ezer kérelem érkezett. A hivatalok az érdemi elbírálásra a törvényes határidőn belül sort kerítenek. A sajtóban ismertté vált három eseten kívül pedig senki nem nyújtott be inkasszót, ahhoz ugyanis jogerős bírósági határozat kell.

A Pénzügyminisztériumban azt közölték: az ÁHT-nak nincs jogalapja a kérelmek teljesítéséhez, ezért az elsőfokú határozatok elutasítóak lesznek. A kérelmezők a határozat ellen fellebbezhetnek, majd a várhatóan elutasító másodfokú döntés után bírósághoz fordulhatnak. A PM szerint azonban nincs ok eddig a fórumig elmenni, mivel a kérelem benyújtása után a támogatás elévülése már nem fenyeget. A kormány nem fog minden egyes kérelmezővel pereskedni, amennyiben a Legfelsőbb Bíróság úgy ítéli meg, hogy a visszamenőleges támogatás jár a kismamáknak.

A felülvizsgálatra nyitva álló határidő április 24-én jár le. A Somogy Megyei Bíróság ezt követően terjeszti fel az iratokat a Legfelsőbb Bíróságra.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik