Üzleti tippek

A BAR-lista árnyékában

A vállalati banki adóslista miatt kihullhat a bírálati rostán az újabb kölcsönért folyamodó vállalat. Saját BAR-adatait bármelyik bankfiókban lekérdezheti, de ez több napba telik.

A lakossági banki „feketelista”, hivatalos nevén Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) reformjának egyik fő célja az ügyfelek szélesebb körű tájékoztatása. Az erről szóló elképzeléseket már őszi ülésszakán tárgyalhatja a parlament. A másik, a vállalati adóslista – a magánszemélyekével szemben – teljes körű, azaz nemcsak a fizetési késedelemben lévő, hanem az összes, szabályosan törlesztett céges kölcsönszerződést is tartalmazza.

Nem is keveset: a vállalati BAR 2005 derekán már 200 ezer vállalati ügyfél 900 ezer szerződésének adatait összesítette. A jogszabályok szerint nemcsak a bankoknak, takarékszövetkezeteknek, hanem például a lízing- és faktorcégeknek, befektetési és más pénzügyi vállalkozásoknak is automatikusan jelenteniük kell (a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül) a vállalatokkal kötött ügyleteiket a BAR-t működtető Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Rt. részére. Utóbbi adatai szerint márciusban a mintegy 13 ezer milliárd forintos vállalati kintlévőség kétharmada hitel volt, míg a másik nagy tétel, a garanciavállalások nagyjából 2 ezer milliárd forintot tettek ki.

A BAR-ban nyilvántartott vállalkozói adatok

– Cégadatok (törzsszám, név, székhely)
– Szerződés jellemzői (mérlegen belüli/kívüli, éven belüli/túli, finanszírozás módja /például: hitel, lízing/, megkötés, lejárat és megszűnés dátuma)
– Szerződés összege, devizaneme, maradékösszege
– Szerződés állapota (normál, lejárt, kényszerlejárt)
– Törlesztés állapota (30 napon túli fizetési késedelem megléte), megjegyzés (például: lezárás körülményei)
Forrás: hitelintézeti törvény, BISZ Rt.

Más megközelítésben pozitív listának is mondják e lajstromot, mivel akár arra is szolgálhat, hogy egy-egy újabb kölcsönkérelmüknél előnyt élvezzenek azok a vállalatok, amelyeknek volt vagy van rendben visszafizetett hitelük. A még élő, azaz nem teljesen törlesztett hitelügyletek mellett ugyanis a már lezárt, visszafizetett kölcsönszerződések adatai (a lakossági lajstrommal azonos megoldásként) a céges BAR listáról is elérhetők még további 5 évig. A regiszterben jelenleg durván csak mintegy egyharmadnyi az élő szerződés, a többi ügyletet már befejezettnek nyilvánították, de e szabálynak köszönhetően még láthatók.

A Cititbank hitelbírálati rendszerében ugyan sztenderden nem számszerűsíthető előnyt jelent a korábban más banknál problémamentesen lezárt hitelügylet, de szubjektív tényezőként figyelembe vehetik – tudtuk meg a pénzintézetnél. A HVB-nél pozitívan értékelik a magánál a banknál vezetett cégszámlát és zökkenőmentes hitelezési múltat. Jakabfalvy Dóra, az Erste Bank kisvállalati termékfejlesztési igazgatója szerint az Erste kedvezően értékeli a más banknál megfelelően lezárt kölcsönügyletet, de itt is nagyobb súllyal esik latba a náluk vezetett számla és korábbi hitel.

Nem tilos a kölcsön

Sokak tévhitével ellentétben semmi sem tiltja, hogy a bankok saját elhatározásukból kölcsönt nyújtsanak akár a BAR-listában késedelmesen vagy nem fizetőként nyilvántartott cégeknek is. Ez csak egyes kölcsönkonstrukciók, például a Széchenyi Kártya esetében jelent automatikus kizárást. Amennyiben a BAR-ban szereplő státusz eltér a vállalkozás által valósnak tartott állapottól, akkor a Citibank a listában szereplő adat ellenére hajlandó figyelembe venni az ügyfél bankja által kiadott igazolást is arról, hogy utóbbi időközben megfelelően rendezte tartozását. Így elhárulhatnak az akadályok az újabb hitelbírálati eljárás megkezdése elől – mondta el Koréh Ilona, a Citibank kockázatkezelési igazgatója.

Késlekedők panasza

A más filozófiát követő Erste Bank hitelbírálati többletdíj felszámítása nélkül megvizsgálja, hogy a céges ügyfélnek volt-e rendben lezárt hitelügylete (s ha igen, mennyi), illetve a problémás hitelnél hány napos fizetési késedelemmel tett végül eleget törlesztési kötelezettségének, ne adj’ isten, volt-e behajtás nála. A HVB-nél ugyan „KO kritérium” (kizáró tényező) a korábbi késedelmes visszafizetés, csakhogy nem 5 évig, hanem – mint közölték – ennél rövidebb periódusra.

Aligha számíthatnak viszont bármilyen újabb kölcsönre azok, akik adata a céges BAR-regiszter külön alrendszerében, a fizetésképtelen vállalkozások nyilvántartásában is szerepel. Ez már igazi negatív lista, azok a cégek kerülnek fel rá, amelyeknél az időben ki nem fizetett követelések mértéke 30 napot meghaladóan túllépi az egymillió forintot. A fizetésképtelen lista a szerződés pénzintézeti azonosítója és a tartozás összege mellett tartalmazza a sorban állás kezdetének és végének dátumát is. Ha a követelésállomány az egymilliós szint alá esik, megszüntetik a nyitott sorban állásról tanúskodó bejegyzést.

Kicsik és nagyok

A BAR-ral kapcsolatos egyik leggyakoribb ügyfélpanasz az, hogy a kölcsön esetleges késedelmes visszafizetéséről szóló adat is látható még 5 esztendeig a cég neve mellett, ha a törlesztéssel a futamidő alatt bármikor legalább 90 napon át a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeggel maradt el a cég. Az 5 éves periódus egyébként a teljes visszafizetéstől indul, ha ez nem történik meg, elvileg örökké megmaradnak az adatok a regiszterben.

Bankárkörökben a lakossági regiszter esetében már korábban felvetődött, hogy a kisebb összegű problémás tartozásokról szóló adatot hamarabb töröljék a rendszerből, mint a több millió forintos adósságokat. Ezt viszonylag könnyen meg is lehetne tenni, hiszen a hitel lezárása utáni 5 éves nyilvános láthatósági időszakról nem jogszabály, csak a BISZ Rt. üzletszabályzata rendelkezik. Márpedig a BAR-t működtető társaság közvetve éppen több mint kéttucatnyi kereskedelmi bank tulajdonában van, így saját hatáskörben dönthetnének a módosításról. Ma viszont a hitelszerződésről, s azon belül az esetleges késedelemről szóló információt még akkor sem törölheti „méltányosságból” az azt elhelyező pénzintézet, ha akarná.

A késedelmesen fizetett kölcsönök aránya a vállalati BAR-listán is folyamatosan nő, de ezért alapvetően nem a kis- és középvállalatok (kkv-szektor), hanem a nagyobb cégek a felelősek. A Citibanknál nincs változás a kkv-ügyfélkör fizetési hajlandóságában, s az Erste sem tapasztalt érdemi romlást e téren. Más piaci szereplőkhöz hasonlóan a HVB Bank is saját megbízható ügyfél-minősítési rendszerének tulajdonítja, hogy a kis cégek döntő része rendben fizet: mint fogalmaztak, sem az ügyfélnek, sem a banknak nem jó, ha az ügyfél kölcsöne a fedezetül felajánlott vagyontárgyakból térül meg.

Két borítékban küldik

A céges BAR-lista legszorgalmasabb lekérdezői a pénzügyi intézmények, amelyek immár havonta 25 ezer esetben, alkalmanként 4 ezer forint (minden bizonnyal az ügyfél hitelbírálati díjában is felszámított) költség fejében érdeklődnek különböző vállalatok adatai iránt. Mivel a hazai mikrovállalatoknál a cég és a cégvezető személye gyakorta összeér, természetesen egy hitelintézetnek arra is lehetősége van, hogy a vállalat mellett annak irányítóiról külön is érdeklődjék, a lakossági BAR-rendszerben. Mivel a BAR rengeteg személyes, üzleti és banktitkokat is tartalmaz, a BISZ Rt. szigorú biztonsági intézkedésekkel gátolja meg, hogy az adatok esetleg illetéktelen kezekbe kerülhessenek: csak a legálisan működő, engedélyezett pénzügyi intézmények és maga az adott cég láthatja saját adatait.


A BAR-lista árnyékában 1


Utóbbiak formanyomtatvány (hivatalos nevén: ügyféltudakozvány) kitöltésével, kissé bonyolult módon érdeklődhetnek arról: mik szerepelnek róluk a regiszterben. A vállalat képviselője megszokott hitelintézeti fiókjában (de másutt is) adhatja be a tudakozványt, amelynek adatait a BAR-nál lévő informatikai rendszer segítségével, emberi beavatkozás nélkül töltik ki. A választ legfeljebb 5 nap múlva dupla falú borítékban küldik ki a banknak. Ez azután csak a külső borítékot nyitja ki, míg a konkrét adatokat tartalmazó belsőt sértetlenül kell megkapnia az ügyfélnek.

A Citibanknál és más pénzintézeteknél az ott számlát vezető ügyfelek számára van lehetőség díjmentes lekérdezésre (van, ahol csak évente egyszer), de olyanok is akadnak, ahol ezért azonnal fizetni kell néhány ezer forintot. Az Erste Bank a vele szerződéses kapcsolatban nem álló céges ügyfelek számára is lebonyolítja a lekérdezést.

Ajánlott videó