Pénzügy

Hét uniós tagállamban dolgozhatunk

Május elsejétől hét régi tagállamban lesz szabad a munkavállalás az unióhoz két évvel ezelőtt csatlakozott kelet-európaiak számára. Ausztria és Németország kivételével a többi ország is enyhít a feltételeken.

2+3+2

A csatlakozási szerződés szerint az EU tizenötök hét évet kaptak munkaerő-piacuk teljes megnyi-tásáig. Az első két év után felül kell vizs-gálják addigi poli-tikájukat, és újra döntést kell hozniuk a munkavállalók szabad áramlásának megengedéséről, részleges vagy teljes korlátozásáról. 2006-ban még nem kell megindokolniuk döntésüket, a szerző-dés szerint a tagálla-moknak vita nélkül el kell fogadniuk a határozatot.

Az uniós tagállamok közül meglepetésként Görögország is megnyitotta munkaerőpiacát hétfőn a 2004. májusában csatlakozott nyolc kelet-európai ország munkavállalói előtt. Arra már korábban is számítani lehetett, hogy Spanyolország, Portugália és Finnország is hasonló döntést fog hozni. Így hétre nőtt azon tagállamok száma, ahol többek között a magyarok is szabadon vállalhatnak munkát. A régi uniós tagok közül Ausztria és Németország zárkózik el 2009-ig, a munkaerő-piaci korlátozások feloldására kapott hétéves átmeneti időszak második szakaszának leteltéig a kelet-európai munkaerő elől.

Hét tagállam engedett

A tizenöt régi tagállam közül Nagy-Britanniában, Svédországban és Írországban már 2004. májusától dolgozhatnak az újonnan csatlakozó nyolc kelet-európai tagország munkavállalói. Mindhárom ország pozitív tapasztalatokról számolt az átmeneti időszak első két évének letelte után: elmaradt a tömeges „nyugatra vándorlás”, a kelet-európaiak többsége a munkaerőhiánnyal küszködő ágazatokban vállalt munkát, ezzel jelentősen hozzájárulva a gazdasági fejlődéshez. A csatlakozáskor a munkavállalási korlátozásokat fenntartó 12 tagállam közül Spanyolország, Portugália, Finnország és Görögország döntött még úgy, hogy valamennyi korlátozást megszünteti, azaz teljes mértékben a közösségi jogszabályokat fogja alkalmazni a munkaerő szabad áramlására vonatkozóan.

Belgium

Belgium bizonyos ágazatokban és bizonyos szakmák kelet-európai képviselőinek könnyítené meg a munkavállalást. Az egyes régiók ágazati „kívánságlistákat” nyújthatnak be, hogy milyen szakmákból mutatkozik hiány. A brüsszeli régió például leginkább ápolók, vízvezeték-szerelők, villanyszerelők, autószerelők, építőmunkások, építészek, könyvelők, mérnökök és informatikusok hiányát jelezte, így ezen szakmák képviselői munkavállalásának feltételét könnyítenék. Vallónia és Flandria „kívánságlistája” egyelőre nem ismert. A kiváltságos munkavállalási engedélyeket a tervek szerint öt napon belül állítják majd ki a jelentkezőnek, és kiadás előtt nem tartanak munkaerő-piaci vizsgálatot, vagyis a munkaadónak nem kell bizonyítania, hogy az álláshelyet nem tudja belga állampolgárral betölteni.

Franciaország

Franciaország fokozatosan és ellenőrzött módon szünteti meg a közép- és kelet-európaiak munkavállalását korlátozó átmeneti intézkedéseket. A franciák első körben szintén azokba az ágazatokba engednék be az új tagállamok munkavállalóit, ahol már régóta munkaerőhiánnyal küszködnek. Ezek közé tartozik a szociális ellátás és az egészségügy, a szállodaipar és a vendéglátás, valamint az építkezés és a szállítás. 2003-ban ezeken a területeken 300 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván.

Olaszország

Olaszország nem a fokozatos nyitás, hanem az éves kvóta megemelése mellett döntött. Eddig 85 ezren vállalhattak munkát a térségből, ezt a kvótát május 1-jétől 170 ezerre emelik.

Hollandia

A jobbközép holland kormány áprilisban a korlátozások 2007. január elsejei feloldását javasolta, ám a parlamenti vita során nagy ellenállás mutatkozott, ezért a kérdést novemberben vagy decemberben újratárgyalják, ekkor születik majd végső döntés a kelet-európaiak munkavállalásáról. Addig Hollandia fenntartja a jelenlegi korlátozásokat a kelet-európai tagországok munkavállalóival szemben. Hága jelenleg kvótarendszert alkalmaz, amelyben az új tagok munkavállalói csak azokban a szakmákban juthatnak állásokhoz, ahol egyébként is munkaerőhiány van.

Luxemburg

A luxemburgi kormány hatályban tartja a korlátozó intézkedéseket, egyes szektorokban azonban a munkavállalási engedélyeket egyszerűsített eljárásban adja majd ki. Egyelőre nem lehet tudni, hogy melyek ezek az ágazatok.

Dánia

Dánia bejelentése szerint egyelőre nem liberalizálja munkaerőpiacát, de tervezi. Még ebben az évben megvizsgálják, hogyan lehetne a munkavállalási feltételeken könnyíteni a közeljövőben. Olyan lépésekre tettek ígéretet, melyek „segítik a vállatokat külföldi munkavállalók alkalmazásában, de csak azokban a szektorokban, ahol hiány mutatkozik”. 2009-re teljes liberalizációt ígérnek.

Ausztria, Németország

Németország és Ausztria 2009-ig kíván élni az átmeneti korlátozásokkal. Mindkét ország a magas munkanélküliséggel indokolta döntését. Ezekben a tagállamokban továbbra is munkavállalási engedélyre van szükségük a kelet-európaiaknak.Ajánlott videó

Olvasói sztorik