Belföld

Átadták a Kossuth-díjakat

Minden létrehozott érték sok tízezres értéktelenség ellen vív győzedelmes csatát és a szelíd szó, a kritikai szemlélet, az alázat a munkában, a kérlelhetetlenség a minőségben csak látszólag folytat egyenlőtlen küzdelmet az igénytelenséggel, a viszonylagossággal, a kevesebbel való beéréssel - mondta az államfő hétfőn a Parlamentben a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetéseinek átadásán.

Kossuth-díjasok

Magyarország köztársasági elnöke – a
miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15., az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Kossuth
Nagydíjat adományozott NEMESKÜRTY ISTVÁN Széchenyi-díjas
irodalomtörténésznek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának a
kulturális és művészeti életünk jelentős spektrumát átölelő sokoldalú
munkássága, a magyar játékfilmkészítés több mint negyedszázados
irányítása, irodalom-, művelődés- és bibliatörténeti művei,
forgatókönyvei, gazdag publikációs tevékenysége, példaértékű életpályája
elismeréseként.

Kossuth-díjat vehetett át:

BERECZ
ANDRÁS népdalénekes, mesemondó a magyar néphagyományok ápolásáért, a
Kárpát-medencében élő magyar közösségek érdekében és annak körében
végzett három évtizedes példaértékű, népdal- és népmesegyűjtői,
műfordítói munkásságáért, varázslatos előadásaiért;


Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Berecz András népdalénekes, mesemondónak (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Berecz András népdalénekes, mesemondónak (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

BLASKÓ
PÉTER, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze, érdemes művész
több évtizedes művészi pályája során drámai, vígjáték- és
filmszerepekben nyújtott hiteles, karakteres színészi alakításaiért;

CZAKÓ
GÁBOR József Attila-díjas író, publicista, szerkesztő a magyar
katolikus újságíróképzés megszervezéséért, a televíziós esszé műfajának
megteremtéséért, sokoldalú, műfajgazdag irodalmi munkássága
elismeréseként;

FÖLDES LÁSZLÓ “HOBO” előadóművész, dalszerző a
magyar popzenei kultúrában egyéni hangú, maradandó értéket létrehozó
több évtizedes munkássága, sokirányú zeneszerzői és előadóművészi
tevékenysége, életpályája elismeréseként;

Szabados György Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész és Földes László

Szabados György Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész és Földes László “Hobo” előadóművész (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

KRISTÓF ÁGOTA író
világszerte nagy sikert aratott irodalmi munkássága, számtalan nyelvre
lefordított, egyedi stílusú és szerkezetű alkotásai, életműve
elismeréseként;

KOVÁCS APOLLÓNIA előadóművész
énekesgenerációk számára példaképül szolgáló egyedülálló stílusú
előadóművészetéért, a magyar nóta és a magyar népdal lélek mélyéig
hatoló, magával ragadó szépségű, kivételes tisztasággal történő
megszólaltatásáért, kulturális örökségünk részét képező népdalkincsünk
ápolásáért (a díjat a művésznő unokahúga, Palotás Józsefné veszi át);

KUBIK
ANNA Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész a legjobb színészi
hagyományokat megtestesítő játékáért, a drámairodalom nagy szerepeinek
emlékezetes megformálásáért, sokoldalú művészi munkássága
elismeréseként;

MAKKAI ÁDÁM költő, író, műfordító, nyelvész, a
chicagói University of Illinois nyugalmazott professzora a magyar
költészetet világszerte népszerűsítő műfordítói munkásságáért, a
rendkívüli formakultúrájú és páratlan nyelvi leleménnyel megírt
költeményeiért, életpályája elismeréseként;

MEDVECZKY ÁDÁM, a
Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas karmestere, érdemes művész a
magyar zenei kultúra és oktatás ügyét szolgáló öt évtizedes
tevékenységéért, az egész európai zeneirodalmat átfogó repertoárja nagy
sikerű tolmácsolásáért, kortárszenei kompozíciók bemutatásáért,
hangversenyéletünk fáradhatatlan szervezéséért, művészi pályafutása
elismeréseként;

OROSZ ISTVÁN Balázs Béla- és Munkácsy
Mihály-díjas grafikusművész, érdemes művész, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi tanára történelmi
pillanatokat maradandóan megőrző műveiért, sajátos karakterű, klasszikus
hagyományokban gyökerező, határainkon túl is nagyra becsült, sokoldalú
művészi munkássága elismeréseként;

REIGL JUDIT festőművész
az európai absztrakt expresszionista művészet képviselőjeként
világszerte számon tartott művészi munkásságáért, művészi életútja
elismeréseként (a művésznő a díjat később veszi át);

RÓFUSZ
FERENC Oscar-díjas és Balázs Béla-díjas animációs- és rajzfilmrendező az
életet és annak értelmét kutató, nemzetközileg is nagyra becsült
animációs és rajzfilmrendezői munkásságáért;

SÁNDOR GYÖRGY
Jászai Mari-díjas előadóművész, “humoralista” rendhagyó, a magyar
kulturális életben egyedülálló, sajátos stílusú, sokszínű intellektuális
humorral átszőtt előadóművészete, sokoldalú művészi pályafutása
elismeréseként;

SZABADOS GYÖRGY Liszt Ferenc-díjas
zeneszerző, zongoraművész az improvizatív kortárs zene Európa-szerte
elismert műveléséért, műfajok sokaságát érintő, folyamatos alkotói,
zeneszerzői munkásságáért;

VIDNYÁNSZKY ATTILA Jászai
Mari-díjas rendező, a debreceni Csokonai Színház igazgatója a magyar
színjátszás legnemesebb hagyományait ápoló, a költészetet középpontba
állító, társulatépítő, iskolateremtő munkásságáért, emlékezetes, méltán
népszerű rendezéseiért.

Megosztott Kossuth-díjban
részesül SZARKA TAMÁS zeneszerző, költő és SZARKA GYULA zeneszerző, a
Ghymes együttes két alapító tagja a magyar és közép-kelet-európai
népzenei alapokon nyugvó hagyományápoló, értékmegőrző, azt a
legszélesebb környezetben megismertető és elfogadtató, népdalkincsünket
megőrző és továbbadó, humanista szellemiségű, a magyar nyelvet virtuóz
módon használó zeneszerzői, előadóművészi, költői, dalszövegírói
munkásságukért.


Képgaléria!

Képgaléria!

Széchenyi-díjasok

Széchenyi Nagydíjat adományoztak OLÁH GYÖRGY Nobel-díjas kémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjának
világszerte számon tartott és nagyra becsült kémiai kutatásaiért és eredményeiért, azoknak ma már klasszikusnak számító tanulmányokban és könyvekben való közzétételéért, a kémiai tudományok fejlesztése, eredményessége, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása érdekében végzett tudományos munkásságáért, az új tudósnemzedékek számára példaképül szolgáló életpályájáért (a tudós a kitüntetést később veszi át).

Széchenyi-díjat vehetett át:

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY pszichológus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja világszerte nagyra becsült, a fejlődés- és neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutatás, továbbá az életmód-életminőség terén végzett tudományos munkásságáért, a pszichológiai fogalommá vált “flow-állapot” leírásáért, továbbfejlesztéséért (a tudós a kitüntetést később veszi át);

É. KISS KATALIN, az MTA levelező tagja, az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár a magyar nyelv generatív szintaxisának kutatásában és a magyar nyelv szerkezete iránti nemzetközi érdeklődés felkeltésében, a magyar nyelvtan oktatásának megújításában, a generatív nyelvészet módszertanának újításában végzett iskolateremtő tudományos munkásságáért, egyetemi oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

ERDEI ANNA, az MTA rendes tagja, immunbiológus, az ELTE Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az immunválasz kialakulásának mechanizmusa, a természetes immunitás szerepe és az adaptív immunitással való kapcsolódása, az immunfolyamatok szabályozása terén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói munkássága, oktatói, tankönyvírói tevékenysége elismeréseként;

INZELT GYÖRGY, a kémiai tudomány doktora, az ELTE Kémiai Intézet Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumának vezetője, egyetemi tanár az elektrokémiai kutatásban elért eredményeiért, iskolateremtő tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői, publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

ISTVÁNFI GYULA, a műszaki tudomány kandidátusa, Ybl Miklós- és Forster Gyula-díjas építészmérnök, professor emeritus több mint négy évtizedes oktatói tevékenysége, az egyetemes, a magyar és a népi építészettörténet terén végzett iskolateremtő tudományos és kutatói munkássága, valamint a határon túli magyar műemlékek dokumentálásáért és helyreállításáért tett erőfeszítései elismeréseként;

KUN MIKLÓS, a történettudomány kandidátusa, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára több évtizedes, az 1848-as forradalmak emigrációjának története, az egyetemes és a 19-20. századi orosz történelem összefüggéseinek bemutatása, elemzése terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói, oktatói munkássága elismeréseként;

LÉNÁRD LÁSZLÓ, az MTA rendes tagja, neurobiológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi tanára, az MTA Idegélettani Kutatócsoportjának vezetője a motivációs és tanulási folyamatok, különösen az éhség- és testsúlyszabályozás neurokémiai és elektrofiziológiai mechanizmusainak feltárása, a tanulási mechanizmusok neurokémiai háttere kutatása terén elért eredményeiért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói és a hazai, továbbá a nemzetközi szakmai közéletben végzett tevékenysége elismeréseként;

MAKARA B. GÁBOR, az MTA rendes tagja, neuroendokrinológus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatóprofesszora endokrinológiai kutatásaiért, a központi idegrendszernek a hypophysis-mellékvesekéreg rendszer működésének szabályozásában betöltött szerepe, a stressz szervezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata terén elért eredményeiért, a tudományos-szakmai közéletben végzett tevékenysége elismeréseként;

MONOK ISTVÁN, az irodalomtudomány kandidátusa, irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi docense a 15-17. század könyv- és olvasmánytörténetének, a 16-17. század magyar művelődéstörténetének és a régi magyar irodalom történetének kutatásában elért eredményeiért, oktatói, szerkesztői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

PÓSA LAJOS, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének munkatársa a matematikaoktatásban, különösen a matematikai tehetséggondozás terén kidolgozott, világszerte számon tartott módszereiért és eredményeiért, a pedagógusképzésben végzett tevékenysége elismeréseként;

SÓLYOM JENŐ, az MTA rendes tagja, Állami díjas fizikus, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora a szilárdtestek elméletében elért eredményeiért, elsősorban a renormálási csoport sokrétű alkalmazásáért, a több évtizedes oktatói tevékenységét összefoglaló, nemzetközi viszonylatban is jelentős, háromkötetes A modern szilárdtestfizika alapjai című tankönyvéért;

STÉPÁN GÁBOR, az MTA rendes tagja, gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanára, dékán az alkalmazott matematika és a mechanika határterületein elért, nemzetközileg is számon tartott kutatási eredményeiért, valamint az általa vezetett kutatói műhelyben végzett iskolateremtő tevékenységéért, kiemelkedő oktatói munkájáért;

SZABÓ MIKLÓS, az MTA rendes tagja, az ELTE Régészettudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár az egyetemes ókortudomány, ezen belül a klasszika-archeológia és a kelta tudományok terén elért eredményeiért, a hazai társadalomtudományi kutatások nemzetközi integrációjához való tevőleges hozzájárulásáért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, az MTA doktora, József Attila-díjas irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója az antikvitás irodalmától a klasszikus korszakokon át a modern irodalomig terjedő, nemzetközileg is számon tartott irodalomtörténeti, irodalomelméleti és esztétikai munkásságáért, a neolatin irodalom oktatásában és kutatásában végzett iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

Magyar Köztársasági Érdemrendet kaptak

Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza SEREGÉLY ISTVÁN nyugalmazott egri érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnökének az állam és az egyház kapcsolatrendszere, az egyházigazgatás újjászervezése, a szentszéki kapcsolatok helyreállítása érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozza:

BOLBERITZ PÁL Széchenyi-díjas teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának több évtizedes tudományos munkássága, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként;

BORBÁNDI GYULA Széchenyi-díjas történésznek, írónak, esszéistának példaértékű irodalmi, történészi életműve elismeréseként;

ZAKAR FERENC POLIKÁRPNAK, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete egyetemi tanárának, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja főapátjának a római és itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért.

Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozza:

ÁRKAI PÉTER Széchenyi-díjas geológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a MTA Geokémiai Kutatóintézete kutatóprofesszorának a metamorf kőzettan területén végzett, nemzetközileg is számon tartott példaértékű tudományos és kutatói munkássága elismeréseként;

BESZNYÁK ISTVÁN Széchenyi-díjas orvosnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem professor emeritusának a rákkutatás, a daganatellenes szerek és a sebészeti onkológia terén végzett sokoldalú munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

BOD PÉTER ÁKOSNAK, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának a gazdaságpolitika terén végzett több évtizedes sokirányú tudományos, oktató-nevelő munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

BOROSS IMRE nyugalmazott ügyvédnek a magyarországi demokratikus átalakulásban és a demokratikus magyar jogállam megteremtésében játszott kiemelkedő szerepéért, életútja elismeréseként;

CSÓKAY ANDRÁSNAK, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház idegsebészeti osztályvezető főorvosának a magyar népegészségügyért végzett áldozatos munkájáért, az általa meghonosított, korszakújító, új műtéti megoldásokat kifejlesztő munkássága elismeréseként;

FRANK DREVESNEK, az AUDI AG Igazgatótanács tagjának az AUDI AG győri gyára fejlesztése, illetve az ezzel összefüggő munkahelyteremtő beruházás, a magyarországi felsőoktatással való együttműködés kiépítése terén végzett tevékenysége elismeréseként;

ENTZ BÉLA Állami díjas biológusnak, a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete nyugalmazott tudományos főmunkatársának nemzetközileg is nagyra becsült hidrobiológiai kutatásaiért, oktatói és tudományos ismeretterjesztői tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként;

FEKETE GÁBOR Széchenyi-díjas ökológusnak, botanikusnak, a MTA rendes tagjának, a MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatóprofesszorának a növényökológia, a vegetációtan és a természetvédelmi biológia területén végzett több évtizedes értékteremtő munkássága, tudományos, tudománypolitikai, szakmai-közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként;

HANS KAISER volt miniszternek, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti képviselete vezetőjének a széleskörű magyar-német kapcsolatok fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként;

KERESZTES IMRÉNEK, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyészének a közérdeklődésre számot tartó, kiemelkedően bonyolult tényállású és jogi megítélésű ügyekben folytatott nyomozások során nyújtott teljesítménye, továbbá eredményes ügyészi és vezetői pályafutása elismeréseként;

KISS IMRÉNEK, a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. vezérigazgatójának számtalan művészeti érték megjelenítéséhez hozzájáruló intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

KLINGHAMMER ISTVÁNNAK, az MTA rendes tagjának, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanárának a magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetemvezetői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

KORZENSZKY RICHÁRD MIKLÓSNAK, a Tihanyi Bencés Apátság vezetőjének tudományos és közéleti munkássága, értelmiségnevelő tevékenysége, életútja elismeréseként;

LAPIS KÁROLY Széchenyi-díjas orvosnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusának az elektronmikroszkópos vizsgálatok daganatkutatási célokra történő széleskörű alkalmazásának bevezetéséért, határainkon túl is számon tartott tudományos, kutatói és egyetemvezetői tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

MÁRKUS MIHÁLYNAK, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének lelkipásztori és egyházvezetői tevékenysége, életútja elismeréseként;

PÁSZTOR EMIL Széchenyi-díjas idegsebésznek, az MTA rendes tagjának, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet professor emeritusának több évtizedes, az agyi vérkeringés és az idegsebészet terén végzett új műtéti technikákat bevezető, nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

SZENDI JÓZSEF nyugalmazott veszprémi érseknek papnevelői, egyházkormányzati tevékenységéért, az igazságért való bátor kiállásáért, példaértékű életútja elismeréseként.

Címkék: Belföld

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 10: Czech Prime Minister Andrej Babis attends the EU Leaders Summit on Brexit at the European Council in Brussels, Belgium on April 10, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.