Pénzügy

Felmondási idő

admin
admin

2006. 04. 13. 19:07

A felmondási idő a Munka Törvénykönyve szerint legalább 30 nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. Ezek olyan limitek, melyektől sem a felek, sem a kollektív szerződés nem térhet el. A munkáltatói rendes felmondás kézhezvételét követő naptól a munkaviszony utolsó napjáig tart. Az Mt. szerinti 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtől függően meghosszabbodik. Három év után például öt nappal lesz hosszabb a felmondási idő, húszéves munkaviszony után pedig már hatvan nappal. A Munka Törvénykönyvének e rendelkezése azonban csak a minimumot tartalmazza, a munkavállaló számára kedvezőbb irányban el lehet térni.

A munkáltató a felmondási idő felére köteles felmenteni dolgozóját a munkavégzési kötelezettség alól. Erre az időre átlagkeresetet kell fizetnie neki.


Vonatkozó jogszabály:
Munka Törvénykönyve 92-93. §

Előrehozott öregségi nyugdíj
Felmondási védelem