Hetilap: Vélemény

Iksz akták

Bár, hogy ki ellen is kell harcolni, meg hogyan, az már nehezebben megválaszolható kérdés. Vegyük a miniszterelnök vesszőparipáját, a magyar efbíájnak is nevezett – s egy mini kágébé csíráját is magában foglaló – központi nyomozóhivatal felállításának ideáját. A kormányfő közvetlen kézi irányítással, álmatlan éjszakák után kiadja az ukázt: nyomozzatok! A “szövetségiek” – az X akták [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

JUTALÉKJÁTÉK

Teljes mértékben elfogadható, hogy a Pénzügyminisztérium mint kibocsátó jutalékkal honorálja az értékpapír-forgalmazók azon fáradozásait, hogy az állampapírok minél szélesebb befektetői körben találjanak gazdára. Az értékesített volumennel arányos jutalék viszont nem tesz különbséget azon brókercégek között, amelyek tíz ügyfelet szolgáltak ki, illetve amelyek egyet, pedig az ügyféllel kapcsolatos munka, illetve költség lényegében független a megbízás mennyiségétől. [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

EGYELŐRE PANG A PIAC - Csipogódivat

A személyhívók hálózatán ma már elérhető az e-mail, az Internet- szolgáltatás, nemrégiben megkötötték az első úgynevezett barangolási szerződést is. A csábítás azonban úgy tűnik nem elég erős: az előfizetők száma alig haladja meg a 20 ezret. A pán-európai ERMES személyhívó-rendszer tenderének 1994. augusztusi eredményhirdetésekor még sokan hitték, hogy az Operator Hungaria mellett meg tud élni [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

ANTIINFLÁCIÓS LÉPÉSEK - Leszorító hatás

A kormány április 18-ai ülésén döntött egy sor olyan intézkedésről, amelyek az árszínvonal-emelkedés kordában tartását célozzák. A havi adatok ismeretében a kabinet negyedévente visszatér a lehetséges antiinflációs intézkedésekre. Összeállításunkban az egyik “kiszemelt” intézmény, a Versenyhivatal lehetőségei felől érdeklődtünk, illetve független szakértők véleményét tudakoltuk a legutóbbi központi elhatározásokról. A kormány antiinflációs gazdaságpolitikájának első lépéseiként megfogalmazott intézkedések [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

LENGYEL GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TÁVLATOK - Balcerowicz jó öröksége

Az 1990-es évek kezdetén a lengyel gazdaság a leggyengébb volt Közép-Európában – ma viszont jó esélye van arra, hogy az ezredfordulóra a legerősebbé váljék. Ez a lehetőség, a további stabilizáció a kiadások csökkentésén áll vagy bukik. Az évtized elején elkezdett átalakítás befejezéséhez szigorú fiskális politikára van szükség. A lengyel gazdaság idei évre várt, 5,5 százalékos [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

CEBIT ‘96 VOLT, CEBIT HOME LESZ - Újdonságok Hannoverből

Az idén tizedszer rendezték meg Hannoverben a CeBIT elnevezésű kiállítást és vásárt. Az információs- és telekommunikációs technika egyik legjelentősebb fórumán 330 ezer négyzetméteren 6331 kiállító mutatta be termékeit. Hazánkat 12 cég képviselte. Szembeötlő különbség az eddigi vásárokhoz képest, hogy az idei seregszemle időtartama – a kiállítók kérésére – egy nappal csökkent, s elsősorban a szakmai [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

EXPORTGARANCIA - Oroszország kiikszelve?

Manapság alig van kockázatosabb vállalkozás, mint a messzi Moszkva felé árut küldeni Magyarországról. Hamarosan a törvényhozás is foglalkozik azzal, hogyan lehetne biztosítani ezt az exportot. A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. (Mehib) Oroszországba irányuló kivitelt kereskedelmi kockázatokra egyáltalán nem garantál. Ennek lehetőségét, hiszen fokozott kockázatú célországról van szó, már a Mehibről és a Magyar Export-Import Bankról [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

TAVASZI TALÁLKOZÓ

A Nemzetközi Valutaalap likviditási helyzete is terítékre került az IMF és a Világbank összevont hét eleji tanácskozásán. A szokásos évközi ülésen Washingtonban megállapították: 1997 végére az Oroszországnak és Mexikónak nyújtott hitelek túl nagy hányadot, összesen 49 százalékot hasítanak majd ki az alap kihelyezéseiből. A Hetek, valamint a hozzájuk csatlakozott Belgium, Hollandia, Svájc és Svédország által [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

AZ ARHANGELSZK-ÜGY - Sikeres fúrás

Érthetetlen magánosítási döntést hozott tavaly decemberben az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) a szolnoki Kőolajkutató Rt. 51 százalékos részvénypakettjének eladásáról. Az ÁPV Rt. igazgatósága akkoriban ellentmondásos előterjesztés alapján foglalt állást, s a dokumentumokban kimutatható az elfogultság. Az OKGT-mamut feldarabolása, a Mol Rt. megalakulása óta két magyar olajkutató cég mérkőzik a piacon. A nagykanizsai [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

VEZETÉSLÉLEKTAN - A menedzserek és a hatalom

Miként alakul a hatalom nehezen átlátható képlete a vállalatoknál? – ezt a kérdést vizsgálták a téma avatott szakértői svájci, német és francia példákon, Alexander Bergmann professzor vezetésével egy lausanne-i nemzetközi szemináriumon. Az elhangzott előadásokból terjedelmes tanulmányokat közölt a tekintélyes Revue Economique et Sociale, ahonnan felidézünk néhány megállapítást a hazai menedzserek számára. Manapság a társadalmak élete [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

A CSOPAK SZÖVETKEZETI RT. EREDMÉNYEIT A TŐZSDE IS ÉRTÉKELI

(ADATOK EZER FORINTBAN) 1994. 1995. Értékesítés nettó árbevétele 176 285 270 266 Egyéb bevétel 48 047 19 778 Anyagjellegű ráfordítás 99 353 151 509 Személyi jellegű ráfordítás 57 711 44 342 Üzemi tevékenység eredménye -7 889 8 840 Pénzügyi műveletek eredménye 275 005 195 389 Rendkívüli eredmény -71 727 -5 612 Adózás előtti eredmény 195 [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

KÍNÁLATI PIAC LESZ A MATÁVNÁL - Telefónia vidéken

A Matáv Rt. néhány év alatt megkétszerezte telefonvonalak számát. A növekedése folytatása mellett ma legalább olyan fontos cél, hogy elébe menjen egyéni és üzleti előfizetői igényeinek. Amit a fővárosi ügyfél megkap, azt a vidékinek is meg kell kapnia, legyen szó akár telefonvonalról, akár az integrált szolgáltatású digitális hálózatról, az ISDN-ről vagy éppen az Internetről. A [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

KOLODKO: A NAGY KIHÍVÁS

Grzegorz Kolodko pénzügyminiszter arról próbálja meggyőzni a kabineten belüli és kívüli kétkedőket, hogy a fenntartható növekedés és az alacsonyabb infláció csak úgy érhető el, ha kisebb az adóteher, alacsonyabbak a GDP százalékában mért állami kiadások és magasabb a megtakarítások és befektetések aránya. Ez a “Projekt 2000″ nevű elképzelés. Az 1997 nyarán esedékes általános választások tükrében [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

A JOGNAK ASZTALÁNÁL

A menedzserek hatalma konkrétabb jogokhoz is társítható. Ezek a következők lehetnek: Stratégiai döntési jog: – olyan kérdésekben, amelyek a vállalat sorsát meghatározzák, beleértve azt is, hogy a vezető figyelmen kívül hagyhatja a hierarchia többi szintjén álló többi vezető ellentétes véleményét. A kinevezés joga: – ezen nem csak a közvetlen munkatársak kiválasztását kell érteni, hanem mindazok [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

BANKRENDSZER ‘96 - Biztosítóra mennek

Tovább tart a hazai bankrendszer átrendeződése. Kutatók és elemzők egyöntetűen vallják: a belföldi bankpiac egyre inkább a részben vagy egészében külföldi érdekeltségű pénzintézetek irányítása alá kerül. A jelek szerint a versenytársként szóba jöhető “hagyományos” nagybankok még a temérdek pénzt felemésztő konszolidációk ellenére is nehezen képesek megélni. Utóbbiak privatizációjában egyébként a potenciális szakmai befektetők között a [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

Kézrátétel

A holding egybentartását, zártkörű pályázat kiírását és a Taurus Rt. részvényeinek egy közelebbről meg nem határozott időpontban történő tőzsdei bevezetését javasolta az az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-ben a közelmúltban készült előterjesztés, amelyet első körben az ügyvezetés “visszadobott” átdolgozásra. Részben azért, mert a javaslatok 1994-es adatokból indultak ki, s – mint az cikkünkből is kitűnik [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

ÁRFOLYAM-POLITIKA - Sávgyaloglás

Igazából két kérdés foglalkoztatja manapság a pénzügyi piacokat: csökken-e júliustól az előre bejelentett havi leértékelési ütem, illetve elmozdulhat-e a hosszabb idő óta a lebegtetési sáv aljához tapadt forintárfolyam. Az első kérdésre adott jegybanki válasz az exportőrök számára nem számottevő, a külföldi befektetők számára viszont annál kedvezőbb hatással járna. Mint ahogy az is valószínű, hogy amíg [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

LEÉRTÉKELÉSI VESZTESÉG - Egy félreértett probléma

A külföldi államadósság törlesztése valóban megnöveli a költségvetés kamatkiadásait. Ennek természete azonban ugyanolyan, mint a belső adósságállomány inflációs kamatkiadásaié: érdemben nem módosítja a költségvetés reálpozícióját. A hazai államháztartási deficit megítélésével kapcsolatos viták egyik központi eleme az infláció által felduzzasztott költségvetési kamatkiadások ügye. Abban már közmegegyezés van, hogy inflációs környezetben a nominális kamatkiadások jelentős része az [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

Parlamenti belépő

(Figyelő, 1996/15. szám) Egy komoly hiányosságot találtam a Figyelőben közölt parlamenti lobbylistában. Szempontjuk az volt, hogy a gazdasági érdekvédelmi vagy társadalmi szervezeteket sorolják fel. Felhívom a figyelmüket a Reális Zöldek Klubjára. Ez a szervezet a neve után valamilyen környezetvédelmi csoportnak tűnhet, valóságos ténykedése, lobbyzása szerint viszont nem az. Tudomásom szerint ez a szervezet is feliratkozott [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

A KOPINT-DATORG ELŐREJELZÉSE - Túladagolt restrikció

Gazdasági szempontból a legújabb kor egyik legdrámaibb esztendejének nevezte a múlt évet Köves András, a Kopint-Datorg Rt. vezetője, bemutatván a műhely idei első konjunktúrajelentését. A kutatók szerint a tavalyi év javuló makrogazdasági eredményeit valószínűleg a belső kereslet kisebb visszaesése mellett is el lehetett volna érni – a kormány kissé túladagolta a restrikciót. A magyar gazdaság [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

ADÓELŐLEG-FIZETÉS - Határidő-módosítás

Nem sokkal hatályba lépése után az adózás rendjéről tavaly elfogadott törvényt is módosítani kényszerült a törvényhozás. Az adózás rendjéről szóló törvény január elsejétől – a költségvetés likviditási helyzetére tekintettel – új határidőket szabott a személyi jövedelemadó-előleg megfizetésére. Korábban általában a tárgyhónapot követő 20. napig kellett a munkáltatónak, illetve a kifizetőnek az általa levont adóelőleget megfizetnie [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

A BÉT KÖZGYŰLÉSE - Önmozgásban

Az előzetes találgatásokkal szemben Járai Zsigmondot, a Magyar Hitel Bank vezérigazgatóját választotta a Tőzsdetanács elnökévé a Budapesti Értéktőzsde közgyűlése. A múlt pénteken, Balatonfüreden megtartott rendes évi közgyűlésen három évre választották meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) tisztségviselőit a brókercégek képviselői. Száz János, a Tőzsdetanács eddigi elnöke jó előre jelezte, hogy ezúttal nem kíván benevezni a vetélkedésbe. [...]

24.hu
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.