Élet-Stílus

Villámhárítók

admin
admin

2009. 10. 09. 12:00

Egy évvel a válság után elmondható: a legtöbb vállalat nem tudta elkerülni, hogy a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás során személyügyi változtatásokra is sort kerítsen. Kérdés, hogy az erre hivatott hr-vezetők miként élték meg ezt az időszakot. Körkérdésünkben elsősorban erre kerestük a választ. Öt szakembernek tettük fel az alábbi öt kérdésünket:


Kérdéseink voltak:

1. Menedzselhető-e a válság hr-eszközökkel, vagy a hr-eseknek csak a végrehajtói szerep jut?

2. Lehet-e szakmai érvekkel tompítani egy elbocsátási vagy átszervezési kampány negatív hatásait cégen belül?

3. Van-e valós haszna a motivációnak válság idején, vagy a dolgozók mindenképpen „átlátnak a szitán”?

4. Szakmai szemmel miként ítéli meg a közelmúltban felszínre került állami végkielégítési ügyeket?

5. Észlel-e ellenérzéseket a hr-szakma irányában a saját területén?


Zöllei Katalin
hr-igazgató, Nexon Kft.
Akik felismerik a hr hozzáadott értékét, azok mind a jelenlegi helyzet kezelésében, mind a jövő építésében eredményesebbek. A változó piaci körülmények következtében a hr feladataiban is megváltoztak a hangsúlyok: a változásmenedzsment és annak eszköztára került előtérbe. A hatékonyabb, eredményesebb működés érdekében történő szervezeti átalakítások, összevonások, kiszervezések, leépítések intenzívebbé váltak, ezek menedzselése a hr-esek feladatait is átalakította. Ebben az időszakban még fontosabb, hogy a hr-funkciók egymással integráltan működjenek. A hr a vállalatirányítás stratégiai partnereként integrált humáninformatikai rendszer használatával olyan szolgáltatást és kontrolling-információt tud nyújtani a vállalatvezetés számára, amelyet az hatékonyan tud felhasználni a stratégiai döntések meghozatalánál.

A cégnél maradók számára hangsúlyos üzenete van az átszervezés, a leépítés okainak. A munkavállalók számára fontos, hogy tudják, milyen következményei vannak a válságnak vállalatukra, mi várható a jövőben, mire számíthatnak. Bizonytalan helyzetben további negatív hatással is számolni lehet, ugyanis a jó munkaerőt nehezebb megtartani, mert fennáll a kockázata annak, hogy információ és jövőkép hiányában egy stabil vállalattól is elmennek a kulcsmunkatársak.

A motiváció befolyásolja a teljesítményt, így a motiválás kulcskérdés a válság idején. Ebben nagy szerepe van a tulajdonosok és a vezetés által adott jövőképnek. Fontos annak a tudatosítása a munkatársakban, hogy csak közösen érhető el siker, és hogy ők maguk mivel tudnak hozzájárulni a cég sikeres működéséhez. Válság idején előtérbe kerülnek a nem anyagi motivációs eszközök. Ebben az emberi tényezők, a közvetlen vezető szerepe a legfontosabb.
Az ilyen ügyek kapcsán több résztvevő is hiteltelenné válik, köztük a hr-vezető. Morális szempontból több tekintetben is aggályos.

A hr-területtel kapcsolatban természetesen megjelennek félelmek, hiszen az elbocsátások, átszervezések menedzselése ehhez a területhez kapcsolódik. Azonban a hr az egyes feladatok szakszerű és humánus kezelésén, valamint a belső kommunikáción keresztül meg tudja őrizni hitelességét és szerepazonosulását. Másrészt a jelenlegi feladatok kapcsán a cégen belül erősödhet a hr támogató és stratégiai szerepe.


<#zaras_figyelo#>Tóth Csaba
hr-vezető, LEGO Manufacturing Kft.
Amikor a válságról kérdeznek, viszonylag szerencsés helyzetben vagyok. A LEGO Csoport egyik legsikeresebb évét zárta 2008-ban, s a nyíregyházi LEGO Manufacturing Kft.-nél többéves fejlődési pályát kidolgozva igen pozitívan tekintünk az elkövetkezendő évek elé. De természetesen a hr nem szemlélheti passzívan a gazdasági eseményeket. A problémás helyzetben lévő vállalatok hr-eseinek feladata egyebek közt, hogy szakmailag támogassák a szükséges szervezeti átalakításokat, megfontolják a rugalmas munkaerő-gazdálkodási eszközök alkalmazását, és feltérképezzék a munkaerő megtartásához rendelkezésre álló külső lehetőségeket.

Egy elbocsátási kampányban mind az elbocsátottak, mind pedig a bennmaradók felé valós helyzetértékelésen alapuló, világos kommunikációt kell megvalósítani. Olyat, amely által az elbocsátottak megérthetik az intézkedések szükségességét, és láthatják, mit tesz a vállalat az elbocsátás következményeinek enyhítésére csoportos és egyéni szinten egyaránt.
A motiváció nem konjunktúrafüggő. Nem az a kérdés, motiválnunk kell-e dolgozóinkat, hanem hogy vajon jól vagy rosszul tesszük-e mindezt, illetve tesszük-e egyáltalán. Egy jól működő rendszerben folyamatosan látható célokat kell kitűzni, s a vezetőnek meg kell találnia azokat az eszközöket, amelyek fenntartják és növelik a késztetést a dolgozókban a célok eléréséhez.

A végkielégítés elsősorban jogi kategória. Ugyanakkor ezek a végkielégítések lehetnek bár jogszerűek – amit majd az arra hivatott szervek megítélnek –, az aránytalanul magas juttatások szakmai és etikai szempontból aggályosnak tűnnek.
Nálunk inkább úgy tekintik a hr-t, mint amely gondoskodik a dolgozók béréről, ügyes-bajos dolgairól, a szervezet és a dolgozók fejlesztéséről, képzéséről, egyszóval a vállalat legfőbb értékéről, az emberekről.


Csúsz Klára,
hr-igazgató, KPMG
A válság maga természetesen nem menedzselhető csak hr-eszközökkel, de a hr-vonatkozású következmények szakszerű megoldásáért és a megfelelő kommunikációért a hr a felelős. Szerepe nagyon különböző lehet egyes vállalatoknál, és ahol nem végrehajtó a szerep, ott is vannak esetek, amikor egy döntéssel a hr nem vitatkozhat, olyankor szakszerűen el kell végezni a kiadott feladatot. Sok esetben bevonják a hr-t a döntések előkészítésébe, a megoldások kialakításában kulcsszerepe lehet, ha kell, szakértelemmel járul hozzá a megoldásokhoz. A hr felelős, hogy megfelelő színvonalú munkára képes emberek álljanak a cég rendelkezésére minden időszakban. Ez nagyon nagy felelősség.

Igen, világos érvekkel és hiteles vezetői kommunikációval nagyban csökkenthetők a negatív hatások. Ugyanakkor a vezetésnek tisztában kell lennie azzal, hogy az emberek a bizonytalan körülményekre sajátosan reagálnak, ami természetes. Előbbre helyezik személyes érdekeiket, ilyenkor a lojalitás csökken.

Ha a vezetés kommunikációja hiteles a bajokat, problémákat, negatív döntéseket illetően, akkor a motiváció növelését célzó intézkedésekben is bízni fognak az emberek. A kulcskérdés tehát a bizalom megőrzése.

Sajnálatos, ha igazak. De meglepődve nem vagyok. Tudok olyan intézményről is, ahol évi plusz 20 nap szabadságot adnak hosszú évtizedek óta a dolgozóknak. A legszomorúbb, hogy ezek a juttatások még a legutóbbi időkben sem változtak.
Nem, sőt rendkívül szoros az együttműködés a felső vezetéssel és a szervezeti egységekkel.

Scheiber Andrea
hr-menedzser, Tchibo Budapest Kft.
Mindenképpen, sőt, kell is megfelelő hr-eszközök használatával menedzselni a válságot. Itt szeretném kihangsúlyozni a „megfelelő” szót, hiszen nem mindegy, milyen eszközet veszünk igénybe. A megváltozott gazdasági környezetben a vállalaton belüli hr-tevékenységek súlypontjai, hangsúlyai áthelyeződtek. Nagyobb szerepet kap a krízis időszakában a szervezeti hatékonyságnövelés (egyúttal a hr-terület hatékonyságának növelése); a válság kezelésére alkalmas, fókuszált hr-stratégia kialakítása; a hatékony belső kommunikáció; a teljesítményértékelési és javadalmazási rendszerek áthangolása; karrier- és utánpótlási rendszerek működtetése. Viszont kevésbé hangsúlyos szerepe van a képzésnek, fejlesztésnek.

Az elbocsátások, átszervezések nyomán keletkező negatív hatások tompíthatók hatékony belső vállalati kommunikációval, felelős vezetői hozzáállással. A nyílt, őszinte, összehangolt és rendszeres kommunikáció nagyon fontos, hiszen a változásokkal együtt jár a bizonytalanság, a félelem, ami pedig egyéni teljesítményromláshoz, eredménytelenséghez vezethet. A hatékony belső kommunikáció kialakításában, az utógondozásban a hr-területnek nagyon fontos szerepe van.

Nemcsak válságban – akkor különösen –, de „normál” időszakban is nagyon fontos, hogy a munkatársak motivációját fenn tudjuk tartani, erősítsük, biztosítva elkötelezettségüket a vállalat irányában. A vállalatok felismerték, hogy a legjobb eredményeket felmutató dolgozók megtartása, motiválása, speciális tudásuk és a kompetenciáik vállalaton belül tartása nagyon fontos, és hosszú távon erre kell összpontosítani. A Tchibo az idén ünnepli 60 éves fennállását. Nemcsak a vásárlói hűséget köszöntük meg jubileumi ajánlatokkal az idén, de a Tchibónál dolgozó összes munkatársunk felé is köszönetet mondtunk elhivatottságukért egy arany babszemmel.
Sajnálatos és elszomorító, hogy ilyen esetek megtörténnek. Mivel az állami végkielégítési ügyek egyik érintettje szakmabeli, emiatt még nehezebb a hr-terület hitelességét, a vállalatoknál dolgozó munkatársak bizalmát erősíteni a hr-terület irányába.
A hr-szakma, amellyel szemben régen is voltak, most is vannak ellenérzések. Természetesen ez leginkább az átszervezések, elbocsátások időszakában érezhető. A szakma sokat változott az utóbbi években, s úgy gondolom, jó irányba. A hr-terület üzletipartner-szerepe felerősödött a szakértelem, a szolgáltatásnyújtás mellett.

Kecső Zoltán
ügyvezető igazgató, Nikecell Kft.
A válságban nagyon fontos szerep hárul a hr-re. Kreatív megoldásokkal csillapítani lehet a válság hatásait, hiszen a munkaidő vagy munkarend változtatásával, rugalmasabb foglalkoztatással – ha a dolgozók együttműködőek – elkerülhető vagy csökkenthető a létszámcsökkentés. Ebben fontos a koncepcióalkotás és a rugalmas, a dolgozókkal konstruktívan együttműködő végrehajtás. Ha pedig elkerülhetetlenné válik a leépítés, a hr-nek abban is jelentős szerepe van, hogy a megmaradó csapat a lehető legerősebb maradjon, és a távozókat is segítse abban, hogy képességeiknek megfelelő új munkahelyet találjanak.

Sokszor lehet. Helyes esetben az átszervezések, elbocsátások nem öncélúak. Egy jól megalkotott kampány hosszútávon a cég hatékonyságát, erejét növeli. Ezek olyan érvek, amelyek fontosak a dolgozók számára is, ugyanis egy eredményesebb, hatékonyabb vállalat a munkahelyek szempontjából is stabilabb.
Ha szitán kell átlátni, már régen rossz. Úgy gondolom, a helyes motivációs rendszer az, amely a dolgozó számára érthető és átlátható. A motiváció akkor működik jól, ha az is érti, akit motiválni szeretnénk. Ez pedig a válságban is működik. Viszont van, ami a legjobb motivációs rendszert is romokba dönti: a kivételezés. Ezt jobb elkerülni.

Rendkívül súlyos problémának tartom. A napokban felszínre került ügyek óriási aránytalanságokat mutatnak. Az ekkora mértékű végkielégítések rendkívül ritkák a reálszférában, szakági vezetők tekintetében pedig teljesen elképzelhetetlenek. Ez egy állami vállalatnál (is) megengedhetetlen. Illendő lenne erre megfelelő kontrollt felállítani.

A hr-munka különösen átszervezések esetén szenvedi meg ezeket az „ellenérzéseket”. Sajnos ez a munka természetes velejárója. Egy csalódott, rossz lelkiállapotban lévő dolgozó, aki elsőre a hr-esbe ütközik, itt adja ki csalódottságát, dühét. Ilyenkor a hr-es feladata, hogy amennyire tud, próbáljon segíteni. Ez nem könnyű feladat. Cégünknél nagyon jó kollektíva alakult ki, ezért szerencsére ezek az „ellenérzések” sem jellemzőek. Igyekszünk megbecsülni kollégáinkat válságban és konjunktúrában egyaránt.

Legfrissebb videó mutasd mind

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.