Image: 73189023, Sárga csekk – elfogadása, befizetése bankjegykiadó automatán (ATM-en) keresztül., Place: Budapest, Hungary, License: Rights managed, Model Release: No or not aplicable, Property Release: Yes, Credit: smagpictures.com
Belföld

Ragadós a Tigáz példája, jönnek a 40 eurós büntetések

Tamásné Szabó Zsuzsanna
Tamásné Szabó Zsuzsanna

gazdaságos. 2016. 06. 28. 19:54

Korábban a témában:

2013-ban fogadták el a Ptk.-módosítást, ami előírta, hogy a nem pontosan fizető üzleti ügyfelekkel szemben a beszállítók minimum 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt alkalmazzanak. Idén márciusban külön törvény is született a behajtási költségátalányról, amivel a korábbi automatizmust eltörölték, vagyis többé nem kötelező, de alkalmazható a büntetés. Egy éven belül. Mindezzel az volt a cél, hogy elősegítsék a pontos fizetést.

Bármelyik cég követelheti tehát a behajtási költségátalányt attól az üzleti partnerétől (vállalkozótól, vállalkozástól, cégtől, szerződő hatóságtól), aki nem fizet napra pontosan, azonban azt korántsem lehet mondani, hogy általánosságban élnének a cégek a lehetőséggel.

Több százezer forintos fizetnivalót is jelenthet

Közműcégek közül például egészen idén májusig nem alkalmazta senki tudomásunk szerint a 40 eurónak megfelelő büntetést, a piacról leköszönő Tigáz volt az első a sorban. Mint írtuk, a 40 eurókból esetenként akár több százezer forintos fizetnivaló is összejöhet a rendszeresen nem pontosan napra fizető vállalkozó gázfogyasztóknak.

Ráadásul náluk hiba csúszhatott az adminisztrációba, mert magánszemélyeknek is kiküldhették a felszólítást. Pedig rájuk nem lehet alkalmazni a behajtási költségátalányt.

Többen is a Tigáz nyomdokaiba lépnének

Mivel a Tigáz szóvivője azt mondta lapunknak, akkor is bevezették volna a behajtási költségátalányt, ha nem vonulnak ki a piacról, ezért kíváncsiak voltunk, a nagyobb szolgáltatócégek tervezik-e, hogy a gázcéghez hasonlóan élnek a lehetőséggel.

Közműszolgáltatókat, telefontársaságokat és a postát kérdeztük, mit terveznek. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy velük szemben alkalmazták-e már a büntetést partnereik. Nem egy szolgáltatót találtunk, aki már foglalkozik a bevezetés gondolatával.

A Vodafone nem terhelné ezzel az ügyfeleit

A Vodafone Magyarország válaszában azt írta, hogy nem alkalmazza a behajtási költségátalányt. Mégpedig azért nem, mert nem akarják terhelni az ügyfeleiket egyéb díjakkal. Hozzátették, hogy az általános szerződési feltételek (ÁSZF) értelmében így is élniük kell a késedelmi kamat, adminisztrációs díj ráterhelésével az ügyfelek felé.

Velük szemben azonban alkalmaztak már behajtási költségátalányt, igaz, csak néhány alkalommal (a számlák kevesebb mint 1 százalékánál), és törekednek arra, hogy ezt a minimális arányt is redukálják a jövőben. A telefontársaság egyébként alapvetően eredményes eszköznek gondolja a behajtási költségátalányt.

A Telekom titkolózik

Azt viszont nem sikerült megtudnunk, hogy a rivális Magyar Telekom tervez-e a behajtási költségátalánnyal. A csoport kommunikációs igazgatóságától azt a választ kaptuk, hogy ezek az információk üzleti titoknak minősülnek.A Telenortól még várjuk a választ.

A posta nem is alkalmazhatja

Fellélegezhetnek azok a cégek is (díjhitelesek), akik a Magyar Postának nem mindig pont napra fizetnek. Kiderült ugyanis, hogy az állami cég a jogszabály értelmezésében szerződő hatóságnak minősül. Emiatt pedig a késedelembe eső szerződő partnereitől behajtási költségátalányt a társaság nem igényelhet.

A szabály az, hogy a 40 eurónak megfelelő forint csak vállalkozások egymás közötti kereskedelmi ügyletei esetén, illetve vállalkozó és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletnél járhat (utóbbi esetben csak akkor, ha a szerződő hatóság esett késedelembe).

Amennyiben tehát a Magyar Posta esik késedelembe és a másik fél vállalkozás, úgy a beszállító követelheti a 40 eurónak megfelelő összegű behajtási költségátalányt. Arra azonban nem válaszoltak, hogy ez előfordult-e már.

Elmű: a verseny túl erős

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. kommunikációs igazgatója Boross Norbert hangsúlyozta, a lakossági szegmensben a behajtási tevékenységet szigorú jogszabályi keretek között végezik, itt ez a fajta díjelem (behajtási költségátalányt) elméletileg sem fordulhat elő. (Ezzel nyilván a Tigáz-ügyre utalt.)

Az üzleti ügyfelek piacával kapcsolatban pedig ezt írta: tucatnyi kereskedő szolgáltat rendkívül kiélezett versenyben. Gyakorlatilag minden egyes kereskedelmi szerződés egyedi árakat és fizetési feltételeket, kedvezményeket stb. tartalmaz. A kiélezett versenyre való tekintettel ezeket az információkat a nyilvánossággal (azaz egyben versenytársaikkal) megosztani nem áll módjukban.

Hozzátették, hogy a működésük vezérelvét képező ún. “code of conduct” szerinti kötelezettségeiket mind a társadalommal, mind üzleti partnereikkel szemben pontosan teljesítik. Ennek megfelelően – mivel nem esnek fizetési késedelembe – a nevezett eszközt sem kell velünk szemben alkalmazni.

Az E.ON nem él vele

Az E.ON szóvivője, Egyházi Nikoletta azt írta megkeresésünkre, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nem lakossági ügyfelei is elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal, és annak ellenértékét határidőben rendezzék. Ha pl. valamely ügyfelük nem ért egyet a számlával, több csatornán is rendelkezésére állnak annak érdekében, hogy tisztázzák a helyzetet. Így a fizetési fegyelem ilyen módon történő kikényszerítésével, azaz a behajtási költségátalány alkalmazásának lehetőségével jelenleg nem élnek.

Hozzátette: a csoport megbízható partnere beszállítóinak is, és jellemzően határidőre fizeti számláit.

A vízműveknél bevezetik

A Fővárosi Vízművek Zrt. viszont azt válaszolta a 24.hu-nak, hogy a társaság jelenleg még nem él a behajtási költségátalány lehetőségével, de alkalmazása bevezetés alatt van. Ennek oka (mármint hogy még csak most vezetik be), hogy számlázási rendszerük komoly informatikai háttérre épül, és csak nemrégiben készült el az a fejlesztés, mely lehetővé teszi a költségátalány érvényesítését.

A társaság, mint jelezték, arra törekszik, hogy valamennyi kötelezettségének pontosan, határidőre eleget tegyen, ezért idáig nem kellett költségátalányt fizetniük.

A csatornázási műveknél is hamarosan jön

A Fővárosi Csatornázási Művek hasonlóan gondolkodik: náluk most ott tartanak, hogy vizsgálják a behajtási költségátalány bevezetésének feltételeit, alkalmazása szintén előkészítés alatt van.

Ez a társaság is törekszik arra, hogy valamennyi kötelezettségének határidőre eleget tegyen, ezért velük szemben sem alkalmaztak eddig behajtási költségátalányt – tudtuk meg.

MSZP: vessenek gátat a gázszolgáltató visszaélésszerű követeléseinek!

Harangozó Tamás szocialista frakcióvezető-helyettes egy hete közleményt adott ki a Tigáz-gyakorlat kapcsán, mivel mint írta, az MSZP-hez is rengeteg felháborodott megkeresés érkezett.

Az ellenzéki párt szerint nyilvánvalóan visszaélésszerű egy évre visszamenőleg fogyasztónként akár több tízezer forintos követelést támasztani úgy, hogy a szolgáltató a havonta megküldött számlalevelekben soha nem jelezte a behajtási költségátalányra vonatkozó igényét. Úgy vélik, többek között a jogi szabályozás hiányossága bátoríthatta a gázszolgáltatót a példátlan pénzbehajtási akció lefolytatására.

Harangozó levélben kérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetőjét a gázszolgáltató eljárásának kivizsgálására és a fogyasztók érdekeinek megvédésére és írásbeli kérdéssel fordult az energiapolitikáért és fogyasztóvédelemért is felelős Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez. A MEKH-nek mi is írtunk.

Nem új dologról van szó

A MEKH válaszában hangsúlyozta, nem egy új jogintézményről van szó, hanem egy olyan követelés érvényesítési lehetőségről, amely több éve a hazai jogrendszer része, és EU-s szabályozási háttere van. Hozzátették: a törvény és az irányelv célja – azok indokolása szerint – a fizetési fegyelem erősítése.

A költségátalány, mint szankció alkalmazhatóságával arra ösztönzi a jogalkotó a szerződő feleket, hogy megfelelő időben teljesítsék fizetési kötelezettségüket, az általuk kötött szerződéseknek megfelelően. A jogszabály nem csak az energiaszektorra vonatkozik, hatálya valamennyi, a fogyasztói szerződésen kívüli szerződésre kiterjed, amelyben a felek pénzfizetési kötelezettség ellenében szolgáltatást vesznek igénybe vagy árut vásárolnak.

A törvény szerint a következő a vállalkozás fogalma: “. önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató szervezet, még ha az adott tevékenységet egyetlen személy is végzi.” A törvény idézett rendelkezésből egyértelműen megállapítható, hogy a vállalkozás fogalma nem a hagyományos cégformákra vonatkoztatva került meghatározásra, az szélesebb felhasználói kört fog át, hiszen vállalkozásnak minősül a szakmai tevékenységet végző szervezet vagy akár egy természetes személy is. A törvény szerinti vállalkozás fogalma szempontjából tehát nem feltétlenül a szakmai vagy gazdasági tevékenység folytatásának formája a meghatározó, hanem az, hogy ilyen tevékenység végzésére kerül sor. A jogszabály nem tesz különbséget továbbá a vállalkozások mérete, gazdasági ereje, továbbá a fizetési késedelemmel érintett számla összege és a késedelem nagysága szempontjából sem.

A törvényi előírások szerint a behajtási költségátalány alkalmazásának akkor van helye, ha a gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató személy, felhasználó az e minőségében kapott számlával összefüggésben nem tesz eleget határidőben fizetési kötelezettségének. A behajtási költségátalány összege fix, 40 eurónak megfelelő forint összeg, (a késedelem kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyamon számított forint összeg kerülhet alkalmazásra), összege független attól, hogy milyen mértékű pénztartozás nem került határidőben megfizetésre, hogy mekkora volt a késedelem időtartama – írták megkeresésünkre.

Kivizsgálják a panaszokat

A hivatal biztosított róla továbbá, hogy a beérkező panaszokat folyamatosan elemzik, és hatáskörükben kivizsgálják az adott esetben alkalmazott fizetési felszólítások jogszerűségét, megalapozottságát. A Hivatalhoz érkező megkeresések, beadványok mihamarabbi teljes körű kivizsgálására törekszenek, amelyben megállapíthatják, hogy jogosan alkalmazták-e a szolgáltatók a behajtási költségátalány.

Más szolgáltatók hasonló, a behajtási költségátalány tömeges alkalmazására vonatkozó gyakorlatáról nincs információjuk, más szolgáltató esetleges hasonló lépése miatt a hivatalhoz panasz eddig nem érkezett.

vissza a címlapra

Kommentek

Legfrissebb videó mutasd mind

Picture taken on June 25, 2013 in Aachen, western Germany, shows British actor and UNICEF Goodwill Ambassador Roger Moore and his Danish wife Kristina Tholstrup waving from a carriage as they visit the CHIO World Equestrian Festival.
Moore, who will forever be remembered for playing the womanising superspy James Bond, died May 23, 2017, aged 89, his family announced in a statement. / AFP PHOTO / dpa / Henning Kaiser / Germany OUT
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.